Разширено търсене
 • Къмпинг Южен бряг (бивш Градина)

  Къмпинг Южен бряг (бивш Градина)

  Къмпинг Арапя - Тополите

  Къмпинг Арапя - Тополите

  с. Лозенец, плаж Арапя

  КЪМПИНГ Кромидово

  КЪМПИНГ Кромидово

  с. Кромидово, гр. Петрич

  КЪМПИНГ Офшор кемп

  КЪМПИНГ Офшор кемп

  гр. Созопол

  Къмпинг Стринава

  Къмпинг Стринава

  Дряновски манастир, гр. Дряново

 • Кемпер стоп Route 80

  Кемпер стоп Route 80

  Костинброд, път Е80

  Къмпинг Предел

  Къмпинг Предел

  м. Предел, гр. Разлог

  Къмпинг Кум Кашла

  Къмпинг Кум Кашла

  Плаж Корал, с. Лозенец

  Къмпинг Китен

  Къмпинг Китен

  гр. Китен

  Къмпинг Зора

  Къмпинг Зора

  гр. Обзор

 • Къмпинг Сакар хилс

  Къмпинг Сакар хилс

  с. Бисер, гр. Харманли

  Къмпинг Якото място

  Къмпинг Якото място

  Плаж Корал, с. Лозенец

  Къмпинг Юг

  Къмпинг Юг

  Плаж Корал, Китен - Лозенец

  Къмпинг Нептун

  Къмпинг Нептун

  р. Камчия

  Къмпинг Лагуна

  Къмпинг Лагуна

  курорт Златни пясъци

 • Къмпинг Къпиновски манастир

  Къмпинг Къпиновски манастир

  гр. Велико Търново

  Къмпинг Космос

  Къмпинг Космос

  с. Дуранкулак

  Къмпинг Крънско ханче

  Къмпинг Крънско ханче

  с. Крън, Казанлък

  Къмпинг Каваци

  Къмпинг Каваци

  гр. Созопол

  Къмпинг Свети Георги

  Къмпинг Свети Георги

  с. Топола, Балчик

Виж всички къмпинг зони
 • Дивото къмпингуване в България и Европа: разрешено или забранено?

  Дивото къмпингуване в България и Европа: разрешено или забранено?

  03.08.2015

  През последната седмица на м. юли българското крайбрежие бе подложено на проверки за „нерегламентирано къмпингуване”. Спонтанността, с която се случиха проверките и агресията, с която бяха съпроводени, повдигнаха няколко въпроса - какво е „нерегламентирано къмпингуване”, от кого трябва се регламентира, забранено ли е свободното (дивото) къмпингуване в България и как е регулирано то в другите държави от Европейския съюз. От обществените и медийните реакции покрай проверките стана ясно, че в България все още липсва разбиране на разликите между понятията „диво къмпингуване”, „свободно къмпингуване”, „бивакуване”, „нерегламентирано къмпингуване”, „къмпинг” и „нерегламентиран къмпинг”. Затова ние от Camping.bg като специализирана медиа в областта на къмпингуването бихме искали да предоставим нашата гледна точка за дефиницията на тези понятия и за това как те се третират в чужбина. „Къмпингуване”: Свободната енциклопедия Wikipedia дефинира „къмпингуването” (camping) като: „Свободна, освежаваща дейност на открито, при която участниците в нея напускат развитите територии, за да прекарат време сред природата в извършване на дейности, които им доставят удоволствие. Основното, което различава къмпингуването от пикник или разходка сред природата е нощувката на открито.”  От тук става ясно, че къмпингуването е процес. „Къмпинг”: Отново Wikipedia дефинира понятието „къмпинг” (campsite (UK) или campground (US)) като „Място, използвано за нощуване на открито, на което хората могат да използват палатки, кемпери или каравани. Съществуват два типа къмпинги: 1. Импровизирани – където може да спреш и да пренощуваш свободно и 2. Специализирани – на които са изградени специални условия и удобства.” От тук става ясно, че къмпингът е място за къмпингуване с определена локация. В България чрез закон е дефиниран само втория вид къмпинг, разгледан от Wikipedia. Законът за туризма дефинира понятието „къмпинг” в т.31 на §1 от Допълнителните разпоредби: "Къмпинг" е охраняван терен със съответната инфраструктура и с необходимите условия за пребиваване на туристи със собствена или наета палатка или каравана, както и за паркиране на автомобили и предлагане на туристически услуги.” „Диво къмпингуване”: В статията „Диво къмпингуване в Европа: как и къде” британската медиа The Guardian дефинира дивото къмпингуване като „Къмпингуване извън къмпинг, обикновено в див, провинциален район.” „Свободно къмпингуване”: свободното къмпингуване е къмпингуване без заплащане, което се случва или на специално определени за целта къмпинг зони, или като диво къмпингуване. Например в България, в Природен парк „Врачански Балкан”, на чиято територия е забранено къмпингуването, е обособена специална зона за свободно къмпингуване без заплащане, наречена Място за къмпинг „Кариерата”. Тя дава възможност на всички любители на дивото и свободното къмпингуване да практикуват техния начин на почивка на желаното от тях място без да нарушават разпоредбите на Природния парк. „Бивакуване”: Свободните речници в интернет пространството в повечето случаи дефинират бивакуването подобно на дивото къмпингуване с основната разлика, че то не се извършва с палатка, кемпер или каравана. Някои източници казват, че при бивакуването нощувката се организира в импровизиран заслон с подръчни материали, а бивакът най-често се установява при крайна необходимост. Други пък казват, че бивакуването като процес е сходно на организирането на пикник сред природата и дори не е задължително да съдържа преспиване на мястото. Понятието „бивакуване” се споменава в българското законодателство (например в Закона за защитените територии), но ние от Camping.bg не успяхме да открием неговата правна дефиниция. Понятията „нерегламентирано къмпингуване” и „нерегламентиран къмпинг”, които бяха използвани в медиите през последните дни, не са разглеждани в чуждестранните източници. По смисъла им обаче може да заключим, че „нерегламентираното къмпингуване” се случва на места, на които има изрична забрана за къмпингуване. А „нерегламентираният къмпинг” е специално обособено място за къмпингуване с изградени условия и подобрения, което обаче не е категоризирано по смисъла на Закона за туризма, който го дефинира.     „Нерегламентирано къмпингуване” ли са „дивото” и „свободното” къмпингуване и „бивакуването” в България? По проучване на Camping.bg в България не съществува нормативен акт, който поставя генерална забрана на дивото и свободното къмпингуване, както и на бивакуването за всички територии в страната. Съществуват отделни разпоредби, които пряко или косвено могат да ограничат къмпингуването и бивакуването в определени територии, например: Преки забрани: Закон за защитените територии Чл. 21., т.13 „В националните паркове се забраняват бивакуване и палене на огън извън определените места”; Чл. 31., т. 6 „В природните паркове се забраняват бивакуване и палене на огън извън определените места”; Други защитени територии, на които има изрична забрана за бивакуване чрез Приложение към Закона за защитените територии – съветваме, ако планирате посещение на такава територия, предварително да се уведомите в регистъра на защитените територии какви забрани важат за нея; Конкретни забрани за къмпингуване, бивакуване и лагеруване - издадени от институциите, опазващи и грижещи се за природни и исторически забележителности и други обекти, за територията на тези обекти. Ако планирате престой в близост до такъв обект, е най-разумно да се свържете с органа, който го управлява и да поискате информация дали и къде е разрешено свободното къмпингуване; Забрани на местната власт за къмпингуване, лагеруване и бивакуване на територията на съответната община или област;   Косвени ограничения: Чл.137, ал.3 от Закона за горите се казва „По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.” Това означава, че дори и да разпънете палатката в гората насред лято, няма да имате право да си запалите огън. По Закона за биологичното разнообразие може да бъдете санкционирани за нарушение на членове 38, 41 или 45, ако бъде доказано, че разположения от вас лагер обезпокоява защитените животни; Собственикът на имота, в който сте разположили лагера си, може да се оплаче на полицията, ако къмпингувате без неговото изрично съгласие. Този собственик може да бъде както частно лице, така и общината или държавата чрез нейните органи и институции. Не претендираме за изчерпателност в списъка ни от преки забрани и косвени ограничения на къмпингуването. Затова съветваме всички наши читатели предварително да се осведомяват дали имат право да къмпингуват на мястото, което са избрали за почивка.   А ето как стои въпросът с дивото и свободното къмпингуване в другите Европейски държави: В Англия и Уелс не може да къмпингувате свободно, освен ако нямате изричното съгласие на собственика на земята, на която сте разположили лагера си. Но както навсякъде другаде, и тук има изключения: общоприето е, че дивото къмпингуване е ОК над границите на планинските райони, т.е. над граничната линия между пасищата и необработваемите земи. Къмпингуващите обаче трябва да са в малки групи, да не остават за продължително време, да къмпингуват най-малко на 100 метра от пътя и да разполагат лагерите си извън полезрението на къщи и стопански постройки. Във Франция дивото къмпингуване е „сива зона” от законова гледна точка, поради което до голяма степен се толерира, особено ако имате разрешение за настаняване от собственика на земята или ако сте достатъчно далеч от туристическите зони. Също така се препоръчва да не оставяте лагера си след 9 ч. сутринта. Паленето на огън е абсолютно забранено. Популярни места за диво къмпингуване са Ардените в североизточната част и върховете Морван в Бургундия. На юг дивото къмпингуване не е атакувано от властите около Сен Мари де ла Мер. В Гърция дивото къмпиране е нелегално и това е направено с конкретна цел – да се стимулира къмпинг туризма в специално предназначените за това места. Всеобщо известно обаче е, че доста хора нарушават забраната за къмпингуване. Но не малко вече са и българите, които са получили сериозни глоби и дори перспектива за затвор в Гърция поради къмпингуване извън къмпинг. Дивото къмпингуване в Норвегия е залегнало дълбоко в Allemannsretten – актът, който гарантира правата на всеки мъж и жена до публичен достъп. То е разрешено, като най-честия маршрут, по който се практикува, е от Осло с ферибот до остров Langøyene, чиито брегове са истинска наслада за къмпингарите на диво. Гората около езерото Sognsvann също е много популярно място за диво къмпингуване. Една по-приключенска дестинация на диво са островите Lofoten в Арктическия кръг, където дивото къмпингуване намира своя връх в белите нощи. В Германия дивото къмпингуване е генерално забранено. Но и тук, подобно на Англия има някои изключения. Петте основни правила, за които съветва http://www.outdoor-magazin.com/ са: избягвайте опасни зони (примерно ловджийски), не палете огън, оставяйте кратко, не оставяйте нищо след себе си, по възможност не разпъвайте палатка, а просто навес. Немският сайт http://wild-campen.de/ пък казва кои са зоните в Германия, в които дивото къмпингуване е специално разрешено. В Италия дивото къмпингуване също е забранено като най-стриктно се следи по крайбрежието и по туристическите дестинации. Цели 4 институции са отговорни за съблюдаването на забраната – карабинерите, горските и общинските власти. Глобите са между 100 и 500 евро. Както навсякъде другаде обаче, може да къмпингувате с изричното съгласие на собственика на земята, ако тя е частна, естествено – при съблюдаване на основните правила за безопасност. В Испания дивото къмпингуване също е нелегално, но извън туристическите места среща търпимост. Най-често вместо глобявани, къмпингарите са просто отпращани от органите на реда. Това обаче не е попречило на креативните къмпингари на диво да направят карта на местата, които са най-предпочитани за диво къмпингуване в Испания, а дори и в цяла Европа.

  Виж повече...
 • Гонят незаконно къмпингуващите край морето

  Гонят незаконно къмпингуващите край морето

  30.07.2015

  В отговор на запитването на Camping.bg относно излязлата тази сутрин новина за масови проверки на нерегламентирани къмпинги, получихме следната официална информация от Изпълнителна агенция по горите. Прессъобщението е публикувано и на сайта на Агенцията. "В края на 2014 г. Министерство на земеделието и храните пое ангажимент към неправителствените организации за извършване на проверки в местата, които са предварително известни като къмпинг или импровизирани такива през летния сезон.  Държавни институции и неправителствена организация предприеха масирани проверки в местата, които са предварително известни като къмпинг или импровизирани такива. В съвместните инспекции участват служители на Министерство на вътрешните работи, Изпълнителна агенция по горите, регионални дирекции по горите, регионални инспекции по околна среда и водите, общини и Националната асоциация "Българско Черноморие". Проверките започнаха още в началото на седмицата от Северното към Южното Черноморие. Проведена бе и нощна акция в местността „Кара дере“, община Бяла, която приключи със съставени 3 акта за палене на огън в горската територия и десетки констатирани нарушения. Оказа се, че всички туристи в защитената зона на дюните са запалили огън именно върху пясъчната ивица, от която започна инспекцията. Горските служители ревизират поставените палатки в горите. Местоположението на къмпингуващите трябва да бъде регламентирано и предварително съгласувано със собствениците, на чиято територия се намират. Проверяващите следят и за паленето на огън, което крие сериозни рискове в пожароопасния сезон, както и за незаконните сечи. Във връзка с обявения пожароопасен сезон е абсолютно забранено паленето на огън в и около горите. До момента са съставени 10 акта за установени административни нарушения по Закона за горите. По-рано инспекции имаше и в Шабла, Дуранкулак, Шкорпиловци, „Паша дере“, „Иракли“. В дивите местности са опънати стотици палатки, около които е установено замърсяване с битови отпадъци, изхвърлени от къмпингуващите. Проверките, започнали в началото на седмицата, ще продължат до петък." Информацията е предоставена от Дирекция "Информационно обслужване и връзки с обществеността" на Изпълнителна агенция по горите при Министерство на земеделието и храните.

  Виж повече...
 • 20 неща, които само истинските къмпингари знаят

  20 неща, които само истинските къмпингари знаят

  22.07.2015

  Независимо колко често почивате на палатка, има някои тънкости, които само истинските къмпингари знаят. По-долу ви представяме списък с 20-те неща, които отсядащите в четиризвездни хотели никога няма да разберат. 1. Къмпинг туризмът е пламенен. Тези с раниците и шалтетата на гърба се присмиват на глемпърите (от "glamping"), че си носят цялата къща, а те пък от своя страна им се подиграват, че спят на място с размер на ковчег. 2. Колкото и прецизно да планираш, винаги ще забравиш нещо важно като например помпата за надуване на матрака, резервно бельо или пък нещо ще се повреди или счупи още първия ден. Истинските къмпингари винаги си носят инструменти и се справят с положението без да им се налага да ходят до магазин. Или както ние имаме една приказка "Българинът никъде не ходи без клещи и тел". 3. Размерът на палатката винаги лъже. Двуместната палатка може да приюти само двама дребни и достатъчно близки приятели. Четириместната палатка е най-много за двойка гаджета, а шестместната е подходяща за двама възрастни с две деца. Едноместните палатки са за мазохисти, на които не им пука да си държат всичкия багаж навън и сутринта да вадят плужеци от обувките си. 4. Саморазпъващата се палатка е уникално изобретение, което ви позволява да имате подслон буквално за минути. От друга страна обаче ви е нужна сериозна инженерна мисъл и умения по оригами, за да я приберете обратно в калъфа. Всички други палатки се прибират след специфично сгъване и навиване, което обикновено не помните от миналото лято. А семейството от съседната палатка пакетира всичко и си тръгва само за 30 минути. 5. Без значение от прогнозата за времето винаги ще завали, когато си прибирате палатката. По тази причина ще се наложи да я разпънете после вкъщи, за да изсъхне. Заради което пък апартаментът ви ще мирише ужасно няколко дни. 6. Терените на много от къмпингите са тънък почвен слой и отдолу твърда скала. Съответно няма да успеете да забиете колчетата на палатката без да използвате чук или масивна обувка. А когато приложите по-голяма сила, повечето от колчетата на палатката ще се изкривят, оставяйки ви с по-малко колчета и повече скоби. Опитните кемпери обаче си заменят стандартните колчета на палатката с поне няколко по-масивни и здрави, които могат да се забиват и в най-скалистия терен. 7. Без значение колко равен изглежда терена по някое време през нощта ще установите: а) има наклон, заради който се събуждаш с лицето притиснато към стената на палатката; и / или б) има голям ръбест камък отдолу, точно под гърба ви. Опитните къмпингари си носят и спят на надуваеми дюшеци. 8. Къмпингарите от една страна обичат шумно да обсъждат спорт и политика до малките часове. От друга страна обаче винаги в съседство има семейство с деца, които стават рано. Това трябва да ви подсеща винаги да носите със себе си тапи за уши. 9. Винаги някой носи китара. Обикновено знае точно 3 акорда и по-малко от половината текстове на песните, но това не го спира да изпълнява цяла вечер легендарни хитове. 10. През студените вечери понякога преди да си легнете се налага да си облечете целия гардероб върху вас, включително и чорапите от миналата седмица и зимна шапка. 11. Напълно нормално е да се редите на опашка пред тоалетната в 7 сутринта облечени в пижама, с джапанки и стискащи руло тоалетна хартия. Може да поздравявате другите къмпингари с кимване или мънкане, но трябва да избегвяте контакт очи в очи и опити за разговор. 12. Стандартите ви за хигиена се снижават с продължителността на къмпингуването ви. След няколко дни избърсване с влажна кърпа със студена вода започвате да го броите за баня. Избирате си дрехите по признак "сухота", а не "чистота" и кратко изплакване се счита за пране. Децата започват да приличат на диви животни и се радват през цялото време. 13. Всичко отнема много повече време от нормалното. Стоплянето на вода за чай става в най-добрия случай за 10 минути. Приготвянето на вечеря може да продължи над 2 часа, като дори набавянето на вода може да се окаже трудна задача. Опитните къмпингари обаче знаят, че това е едно от най-големите удоволствия на къмпинга - да се наслаждават на живота на бавни обороти, поне докато са на почивка. 14. Всичко е много по-вкусно, когато е приготвено навън. Без значение дали е на газово котлонче, спиртник или огнище вашите вкусови рецептори обичат да ги водите на къмпинг. 15. Огънят ви обича и винаги иска да е близо до вас. Ето защо, без значение къде седите, димът винаги отива директно в лицето ви. Опърлените вежди и опушените дрехи са пренебрежимо малка цена, която си заслужава да платите за великото удоволствие да ровите в огъня с пръчка. 16. Ако няма достатъчно столове или подходящи камъни за сядане, влиза в сила 3-секундото правило. Това означава, че всеки стол оставен незает в продължение на повече от три секунди може да бъде ваш. Сгъването на стола и вземането му със себе си обикновено се считат за неспортсменско поведение. 17. Обикновено веднага след лягането в спалния чувал ви се дохожда до тоалетна, което е още по-неприятно, когато вали. Докато неопитните къмпингари ще се облекат и ще притичат до тоалетната в тъмното, то опитните къмпингари винаги имат под ръка пластмасова бутилка. 18. В 3 часа сутринта някой ще се спъне във въже на палатката ти и ще предизвика шум като от падане на контрабас. Модифицирайки въжетата и рейките със светлоотразители или фосфорни светещи елементи, както и внимателният избор на място на палатката, минимизират шансовете това да се случва повече от веднъж. Но пък винаги има някой, който си е забравил фенерчето. 19. Къмпингът, особено дивият къмпинг, е най-доброто място за наблюдение на звездното небе и среща с диви животни. Очите ви ще се адаптират към слабата светлина и ще видите повече звезди, отколкото можете да преброите, падащи звезди и Млечния път. Сутринта може да се случи да видите заек или сърна, предпазлива лисица или просто може да слушате песните на птиците. 20. На последно място, опитните къмпингари знаят, че една от най-големите радости на къмпинга е завръщането у дома. Горещ душ! Течаща вода вътре! Сухи завивки! Самостоятелна тоалетна! И въпреки това те веднага започват да планират следващото си приключение. Източник: ordnancesurvey.co.uk

  Виж повече...
 • Екоинспекторите не са открили нарушения при дивото къмпингуване

  Екоинспекторите не са открили нарушения при дивото къмпингуване

  31.07.2015

  Днес пресцентърът на Министерство на околната среда и водите публикува официално съобщение, във връзка с извършените проверки по Черноморието последните дни. От него става ясно, че проверките са по повод сигнал на неправителствената организация „Българско Черноморие“ до Изпълнителната агенция по горите за увреждане на природата от диво къмпиране. Сигналът касае 7 места в общините Бяла, Несебър, Созопол, Приморско и Царево. При извършените съвместни проверки на двете институции е установено, че границите на защитените територии са маркирани, има информационни табели и не са установени нарушения. В режимите на защитените зони, в които попадат проверените обекти, няма забрана за къмпингуване. Съставени са актове от полицията по наредбите на общините за забрана за къмпиране извън определените за това места и 12 от РДГ-Бургас за палене на огън през пожароопасния сезон в горска територия и за незаконна сеч. До края на летния сезон екоинспекциите във Варна и Бургас планират, съвместно с Агенцията по горите и НА „Българско Черноморие”, още 16 проверки (7 по Северното и 9 по Южното Черноморие). Сдружението Национална Асоциация „Българско Черноморие“ (НАБЧ) се появи в медиите през 2013 г. и оттогава открито пропагандира ЗА правото на строителство по морето и се обявява срещу т.нар. диво къмпингуване. Любопитно е разкритието на сайта Биволъ за председателя на НАБЧ Димитър Канариев.

  Виж повече...
 • Започват масови проверки на нерегламентирани къмпинги

  Започват масови проверки на нерегламентирани къмпинги

  30.07.2015

  Днес чрез няколко медии бе разпространена новината, че започват масови проверки на нерегламентирани къмпинги по морето. За целта е сформирана специална Междуведомствена комисия, в която участва Изпълнителна агенция по горите, РИОСВ - Бургас и полицията. Контролните органи посещават плажовете на юг от Бургас. 14 са местностите, които ще бъдат проверени, като за днес са предвидени плажа Корал, района на къмпинг Арапя, местността Вромос и плажа Алепу. От публикуваните съобщения не става ясно дали под "нерегламентирани къмпинги" се има предвид некатегоризирани къмпинги, които съществуват под формата на паркинги и земеделски земи и таксуват за настаняването на палатки и каравани, или става въпрос за диво къмпингуване. Тази сутрин екипът на Camping.bg се обърна към РИОСВ - Бургас и Изпълнителна агенция по горите с молба за официална информация, но до момента такава не е получена.  

  Виж повече...
 • За бетона в къмпинг Юг

  За бетона в къмпинг Юг

  27.07.2015

  В петък, на 24 юли 2015 г. на сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството бе публикувана официална новина, че издадените разрешения за строителство на територията на къмпинг Юг са отменени като нищожни. Тъй като Camping.bg е единствената по рода си къмпинг медия в България и се стреми да насърчава развитието на къмпингуването по природосъобразен начин, не можем да останем безучастни към случващото се с к-г Юг и отзвука от него в общественото пространство. Поради тази причина днес се свързахме с управителя на къмпинга - г-н Тодор Стамов и поискахме кратко обяснение на случващото се. Ето какво ни сподели той: Касае се за две бетонови площадки с размери 6 х 5.50 м. Те се намират на 7 метра над морското равнище, встрани от плажа, точно над басейна на хотел "Морско конче" - там където започва настаняването на караваните в къмпинга. Към момента мястото е оградено със зелени мрежи, така че да не смущава гледката на почиващите и да осигурява безопасност (виж снимката по-долу). На тези бетонови площадки е било планирано изграждането на изцяло дървени бунгала - такива, каквито са популярни в повечето къмпинги в Европа. В последствие по същия начин е трябвало да бъдат обновени и старите соц бунгала - да се санират техните бетонови основи и да се вдигнат нови дървени конструкции. Поради случващото се целият проект за обновяване на бунгалата на къмпинг Юг ще бъде спрян до окончателното решение на съда, което вероятно ще отнеме поне 2 години. Снимката е предоставена от наш читател. В центъра й се виждат зелените ограждения на площадките точно над бялата стена на басейна. Те са положени по склона на носа между плажовете Юг и Корал, на затревена площ там, където са разположени караваните на почиващите. Нека припомним как се стигна до казуса с къмпинг Юг: в средата на м. април 2015 г. чрез медиите и социалните мрежи бяха разпространени снимки на две прясно излети бетонови площадки. Най-често употребяваните медийни заглавия към снимките бяха "Бетон заля плажа Корал", "Бетонираха плажа на къмпинг Юг в залива Корал", "Излива се бетон върху дюните на къмпинг "Юг" и т.н.  Вследствие на тези звучащи стряскащо заглавия и широкото медийно отразяване, институциите на най-високо ниво се самосезираха за проверки, като включително бяха повикани експерти от БАН, които да оценят дали наистина бетонът е излят на плажа върху пясъчните дюни. Първоначалните проверки показаха, че територията, на която са изградени двете бетонови площадки, е урбанизирана, а дюните, върху които е излят бетонът, не са отбелязани на кадастралната карта, т.е. не би следвало строителството да е незаконно след като за него съществуват всички надлежни документи. През миналия петък обаче министър Л. Павлова излезе с официалното съобщение, че е "допуснато строителство при съществени нарушения на императивни законови разпоредби на нормативната уредба по опазване на околната среда и по устройство на територията в м. „Караагач“, с. Лозенец /Къмпинг Юг/, извършено върху защитен обект „дюни“, без решение по ОВОС и без оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие". Дали е редно да се излива бетон за основа на нови дървени бунгала и дали създадената ситуация е обективна или не, ние не можем да кажем, а вие - нашите читатели може да прецените сами. Надяваме се обаче, че и държавата чрез съответните си органи, и частните инвеститори ще вземат възможно най-бързо и разумно решение, за да не се възпрепятства развитието на къмпинг туризма, към който има все по-голям интерес в България.

  Виж повече...
 • Сагата със забраната за къмпингуване и движение на МПС на плажа при Дюни (обновена)

  Сагата със забраната за къмпингуване и движение на МПС на плажа при Дюни (обновена)

  24.07.2015

  На 21 юли Община Созопол официално съобщи чрез интернет страницата си, че от следващия ден се въвежда забрана за движение и паркиране на превозни средства и къмпингуване на главния път Созопол-Приморско в участъка между в.с. “Дюни“ и к. “Свети Тома“ - известен като "Шофьорския плаж" (карта на мястото ТУК). В резултат на това пътният участък се оказа затворен с неподвижни преградни съоръжения и се превърна в пешеходна зона. Ние от Camping.bg говорихме с Общината и научихме, че забраната е била наложена със заповед на кмета г-н Панайот Рейзи от 23.06.2015 г. и важеше за летния сезон. Междувременно от страните на к. “Св.Тома“ и в.с. “Дюни“ щели да бъдат обозначени зони за безплатно паркиране на МПС за желаещите да плажуват. Мястото, обект на забраната, е изключително красиво и със запазена природа - едно от малкото такива останали места по Южното ни Черноморие. От общината мотивираха това свое решение с риска за сигурността на движение по пътното платно - правата отсечка предразполагала водачите да се движат с по-висока скорост, а имало и порочна практика за безразборно паркиране на МПС покрай пътя. Като втори мотив беше изтъкнато, че пътят преминава през красив ландшафт - между морето с пясъчните дюни и природната забележителност „Блато Алепу“, които са защитени природни територии. Изрично беше посочен и като проблем на пясъчната ивица "нерегламентираното къмпиране, върху защитените пясъчните дюни". Една седмица по-късно стана ясно, че след телефонен разговор между кмета на Созопол Панайот Рейзи и премиера Бойко Борисов (не се разбра всъщност кой на кого се е обадил) кметът е отменил заповедта си и е наредил да бъдат премахнати загражденията. Това се е случило малко по-късно същия ден. Така това странно управленско решение взето в разгара на туристическия сезон просъществува само няколко дни, като беше отменено по същия странен начин, но успя да разбуни държавата. Снимка: Официална страница на Община Созопол

  Виж повече...
 • Няколко полезни и любопитни БГ приложения за Android и iOS

  Няколко полезни и любопитни БГ приложения за Android и iOS

  18.07.2015

  Представяме ви нашия поглед над няколко интересни и полезни мобилни приложения за двете основни операцинни системи - Android и iOS. Всички те са разработени в България и малко или много всяко от тях има връзка с къмпинг туризма или туризма по принцип. Ето ги и тях:   Мобилна България - Android Въпреки, че не е актуализирано от края на 2013 г. приложението представя с малка снимка и описание стотици забележителности в България - национални и природни паркове, музеи, манастири, пещери, водопади, крепости, върхове, езера и т.н. Те са разделени по категории, като 100-те национални туристически обекта са в самостоятелна. Всеки обект е обозначен на динамична карта на Google. В приложението съществуват някои грешки, като например  -  при натискането на бутон "Галерия" в профила на обект излизат снимки, които дори не са и от България. При натискане на бутон "Наоколо" пък излизат несъответстващи обекти. Въпреки тези грешки, ви препоръчваме Мобилна България, защото приложението изобилства от информация за забележителности, включително и за географското им разположение, а и може да ви позиционира.   TouriSto - iOS TouriSto е специално приложение за 100-те национални туристически обекта на България. В него можете да разглеждате обектите в списък или на картата на България. За всеки обект има информация за местонахождението му, цени на билетите и работно време. Има и препратка към Wikipedia за допълнителна информация. Интересно и красиво е решението на създателите с "взимането на печати" от обектите и получаването на виртуална значка за посещението на съответно 25, 50 и 100 обекта. Похвално е и това, че приложението има 3 езикови версии - на български, английски и испански език.   Карти България Офлайн - Android Както се подразбира от името му приложението предлага сваляне на карти на много градове в България и ползването им офлайн. То не може да се използва за навигация, нито дори да ви позиционира. Целта на Карти България Офлайн е "да върне изживяването от ползването на старите хартиени карти" - официално е записал авторът му. И наистина, картите, които приложението предлага са електронни версии на хартиените карти, които се продават по бензиностанциите. Сигурни сме, че на туристите от "старата школа" ще им хареса. Все пак имайте едно на ум, защото авторът също официално си признава, че някои от картите "може да са доста стари". А сега и малко критика: менюто му е повече от елементарно, дори може да се каже, че такова изобщо липсва. Приложението е малко над 50 МВ, всички карти са предварително свалени в него, което е излишно. Друг недостатък е, че при телефоните без отделен бутон за връщане назад малко трудно се излиза от преглед на карта. И се пак, ако обичате и умеете да се ориентирате без сателит, е полезно да имате Карти България Офлайн на мобилното си устройство.   Sinoptik.bg - Android / iOS Sinoptik.bg, със своите гонещи числото от 1 000 000 инсталирания и над 14 000 отзива от Android потребители, е приложение, което едва ли се нуждае от представяне. Въпреки това, заради неговите високи качества решихме да го включим тук. Синоптик е не само прогноза за времето навсякъде и по всяко време: Чрез него може да се информирате за усещането за външната температура, подробна 24-часова и 10-дневна прогноза, както и за условията за ски в най-големите български зимни курорти, включително и с картина от камерите на пистите. Приложението има и Widget, което го прави още по-функционално. Единственият недостатък, който можем да изтъкнем е, че Sinoptik.bg не дава информация за температурата на морската вода. Или поне ние не успяхме да я открием.   BG Mountains - Android Това мобилно приложение наистина ни впечатли - с дизайн, информация и функционалности. Дори не успяхме да му намерим слабо място. Ето и подробности: BG Mountains е супер колекция от информация за всички планини в България, дори и най-малките и непопулярни, като например Ерулска планина :) Представя всички хижи в планините, заедно със снимка, GPS координати и телефони за връзка. Може да локализира най-близките хижи спрямо позицията ви. Също така предлага някои животоспасяващи съвети като оказване на бърза помощ в планината при измръзване, мълния, ужилване или ухапване от змия; и не на последно място може да изпратите с SMS GPS координатите си на избран от вас номер.   SmartBirds - Android SmartBirds е приложение, създадено от най-голямата българска природозащитна организация Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) с цел да улесни любителите на природата при техните срещи с дивите птици. Именно заради връзката с природата избрахме да ви го представим, тъй като къмпингарите я обичаме и пазим. Приложението съдържа определител на гнездящите в България птици (общо 269 вида) със снимки, карти с разпространението им и още много любопитна и полезна информация за дивите птици в България. SmartBirds дава също така и описание и координатите на защитените зони за птиците от мрежата Натура 2000. А с помощта на електронния дневник може да се записват наблюдаваните птици и техните GPS координатите.

  Виж повече...
 • Полезна информация за пътуващите в и извън ЕС

  Полезна информация за пътуващите в и извън ЕС

  17.07.2015

  По повод навлизането в активния летен сезон Представителството на Европейската комисия в България публикува важна за пътуващите в и извън Европейския съюз информация. Camping.bg избрахме да ви представим само тази част от нея, която би била полезна на вас - къмпинг туристите. ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ На кого да се обадя, ако се нуждая от спешна помощ? Ако се нуждаете от линейка, пожарна или полиция, позвънете на безплатния номер 112, където и да се намирате в ЕС. Спешният телефонен номер за съобщаване за изчезнали деца е 116 000. Пътувам за страна извън Европа, в която няма нито посолство, нито консулство на моята държава. С кого да се свържа, ако имам нужда от помощ? Всяка година почти 7 милиона граждани на ЕС живеят или работят извън ЕС на места, където тяхната държава няма представителство. Като гражданин на страна от ЕС вие автоматично сте гражданин и на ЕС и съответно имате право на консулска помощ, ако се намирате извън ЕС (дори ако вашата държава няма представителство там). Можете да се обърнете за помощ към което и да е консулство или посолство на друга държава от ЕС, в случай че например бъдете арестуван, претърпите тежка злополука или загубите важни документи. Също така имате право на помощ в кризисни ситуации - при евакуация държавите от ЕС са длъжни да помогнат на всеки гражданин на ЕС така, както биха го направили за собствените си граждани. Можете да видите дали вашата държава има представителство в страната, за която пътувате, на уебсайта на Европейската комисия, посветен на консулската закрила. В бъдеще гражданите ще имат още по-добра закрила, когато тяхната страна няма представителство извън ЕС, благодарение на нови правила, които бяха приети през април тази година и които държавите трябва да започнат да прилагат до 2018 г. (виж информационен документ). А ако се наложи да отида на лекар в чужбина? Ако се разболеете или претърпите злополука по време на пътуването си в страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, имате право на медицинска помощ. За тази цел е необходимо да носите със себе си своята Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Лечението, което ще получите в рамките на обществената система за здравеопазване, ще бъде на същите цени и условия като за хората, които са здравно осигурени в страната, която посещавате. Затова, преди да потеглите на път, не забравяйте да поискате такава карта от вашата здравноосигурителна институция. Издаването на картата е безплатно. В специалното приложение за смартфони ще откриете номерата за спешни случаи, а също и повече информация за обхванатите медицински услуги и техните цени, за процедурите за възстановяване на разходите, както и за това с кого трябва да се свържете, в случай че изгубите картата си. Приложението е достъпно на 25 езика. То не замества ЕЗОК. Ако страдате от хронично заболяване и имате нужда от лекарствата си по време на пътуване в чужбина, преди заминаването си поискайте от вашия лекар рецепта, която е валидна в чужбина (трансгранична рецепта). ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ През почивката си купих обувки, но те се скъсаха след седмица. Как мога да си получа парите обратно? Какви са правилата? Независимо от това къде пазарувате в ЕС, винаги имате основни потребителски права. От 2014 г. насам благодарение на нови правила на ЕС потребителите вече разполагат с 14 дни, за да върнат стоки, купени от разстояние - по интернет, по пощата или по телефона. Потребителите в ЕС имат право на двегодишна гаранция, според която продавачът е длъжен да поправи или замени безплатно дефектните стоки. Ако не е възможно това да бъде извършено в разумен срок или без да ви причини неудобство, можете да поискате да ви върнат парите или да ви направят отстъпка от цената. Благодарение на европейската процедура за искове с малък материален интерес, ако сте закупили дефектен продукт в чужбина, можете да поискате да ви върнат парите, като следвате три прости стъпки. Можете да се възползвате от тази процедура в редица случаи и във всички страни от ЕС без Дания. Това е по-бърза и по-евтина алтернатива на традиционните съдебни процедури и в момента може да се използва при търговски сделки, включително сделки с участието на потребители, на стойност не повече от 2000 евро. Трябва само да изпратите стандартен формуляр до компетентния съд. Използвам собствения си автомобил или такъв под наем в друга държава членка на ЕС; необходимо ли ми е международно свидетелство за управление на МПС? Правилата за движение подобни ли са на тези у нас? Свидетелство за управление на МПС, издадено в държава от ЕС, може да се използва навсякъде в ЕС. Преди да тръгнете на път, проверете дали не е изтекло, тъй като не можете да шофирате в друга държава с временно свидетелство или удостоверение. Правилата за движение по пътищата могат да варират от една държава членка в друга, особено по отношение на ограниченията на скоростта. Можете да изтеглите безплатното приложение „European Road Safety App“ ("Пътуване в чужбина"), което съдържа всички важни правила за движение, приложими в 28-те държави членки на ЕС, плюс Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария (налично за Android, iPhone и Windows Phone). Имам проблеми с фирма за отдаване на коли под наем в чужбина? Към кого мога да се обърна за помощ? В ЕС, Норвегия или Исландия можете да получите безплатна помощ от европейския потребителски център (ЕПЦ) в съответната страна. Той ще ви даде съвет относно вашите права на потребител и какви аргументи да представите пред фирмата. Ако проблемът не може да бъде разрешен на място, запазете всички необходими документи и, когато се върнете у дома, се свържете с ЕПЦ във вашата страна. Докато сте в чужбина мобилното приложение ECC-Net: Travel също може да ви помогне да обясните на търговец на неговия език какъв е проблемът и какви са правата ви. Това приложение съдържа информация за най-честите проблеми, с които се сблъскват потребителите, например закъснения на полети или отменени резервации за настаняване. Планирам почивка на море. Как мога да разбера дали водата за къпане ще е чиста и безопасна? Всяка година преди началото на лятото ЕС публикува оценка на качеството на водите за къпане в Европа. Проверяват се над 21 000 места за къпане в 28-те страни от ЕС, Албания и Швейцария.  През 2014 г. качеството на водите за къпане в Европа е било високо, като 95% от местата за къпане са отговаряли на минималните стандарти за качество на водата, посочени в законодателството на ЕС. Голяма част от градските отпадъчни води вече се пречистват по подходящ начин, в моретата попадат по-малко нитрати, а реките са по-чисти от всякога. Така че, ако ще ходите на плаж това лято, вижте доклада и се наслаждавайте на почивката си. Как да избирам морска храна от устойчиво рибарство? Дори и когато сте далеч от вашия местен продавач на риба, не е необходимо да се лишавате от морска храна от устойчиво рибарство. Ако отидете на ресторант, не се колебайте да попитате сервитьора или готвача откъде е рибата и дали риболовът ѝ е устойчив. Уверете се, че рибата в чинията ви е с минималния законов размер. Изборът на продукти от устойчиво рибарство позволява на рибите да растат и да се размножават и по-този начин се гарантира наличието на запаси за следващите поколения. Тази година можете да опитате и по-малко известни видове, като цацата, или риба от развъдници, например пъстърва, които са също толкова вкусни и могат да помогнат за намаляване на натиска върху запасите от по-популярни видове риба. Вашият избор има значение! МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧНИ ПРАВИЛА В рамките на Европейския съюз не съществуват мита при пътуване от една страна в друга. Данъците (ДДС и акциз) са включени в цената и не дължите допълнителен данък в другите страни от ЕС, с изключение на случаите, посочени по-долу. Ако се завръщате у дома от страна извън ЕС, правилата са различни и обикновено са по-строги.  Алкохол Няма ограничения за това, което можете да купите и да вземете със себе си, когато пътувате между страни от ЕС, стига то да е за лична употреба, а не за препродажба. Всяка страна определя ориентировъчни количества за това дали алкохолът и тютюневите изделия са за лична употреба. Ако носите по-големи от тези количества, могат да ви зададат въпроси, за да проверят дали имате търговски намерения. Ориентировъчните количества не могат да са по-ниски от долупосочените, така че можете да носите със себе си: 10 литра спиртни напитки, 20 литра подсилено вино (например порто или шери), 90 литра вино (от които не повече от 60 литра пенливо вино), 110 литра бира Ако влизате в ЕС от страна извън Съюза, можете да донесете със себе си стоки, освободени от ДДС и акцизи, за лична употреба в строго определени граници. Същото важи, ако пристигате от Англо-нормандските острови, Гибралтар, Канарските острови или други територии, където правилата на ЕС за ДДС и акцизите не се прилагат. За алкохола тези граници са: 1 литър спиртни напитки над 22 об. % или 2 литра подсилено или пенливо вино, 4 литра непенливо вино, 16 литра бира Тютюневи изделия За тютюневите изделия също има ориентировъчни количества за разграничаване на лична употреба от стопанска дейност. Минималните количества са: 800 цигари, 400 пурети, 200 пури, 1 кг тютюн. Ако влизате в ЕС от страна извън Съюза, можете да донесете със себе си тютюневи изделия, освободени от ДДС и акцизи, за лична употреба в строго определени граници. Същото важи, ако пристигате от Англо-нормандските острови, Гибралтар, Канарските острови или други територии, където правилата на ЕС за ДДС и акцизите не се прилагат. Месни и млечни продукти Незаконно е да внасяте в ЕС месо или млечни продукти, дори и в малки количества, когато се връщате от повечето страни извън Съюза. Единствените изключения са Андора, Фарьорските острови, Гренландия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Сан Марино и Швейцария. Целта е да бъде защитен добитъкът в ЕС от болести по животните. Тези правила не важат при пренасянето на продукти от животински произход между страни от ЕС. Пътуване с пари в брой Ако влизате или излизате от ЕС с 10 000 евро или повече в брой (или еквивалентна сума в друга валута), трябва да ги декларирате пред митническите власти. В рамките на ЕС по принцип няма ограничения за количеството пари в брой, което можете да носите със себе си.

  Виж повече...
 • Д2 на лятно турне на Градина, Каваци и Арапя

  Д2 на лятно турне на Градина, Каваци и Арапя

  16.07.2015

  Между 18 юли и 22 август българската група Д2 ще реализира дълго планирано лятно турне, наречено „В ритъма на лятото“. Идеята за турнето е още от преди 2-3 години, а сега групата дори е подготвила подходящо парче, което да се превърне в надслов на лятото. Специално участие в концертите ще вземат Бобо, Лора Караджова, LaTiDa и ветроходния кораб Калиакра! Той ще акустира на плажовете, на които ще бъдат концертите, а феновете ще имат възможността освен да пеят заедно с любимата си банда, и да се качат на уникалния плавателен съд! За да спечелите плаване с кораба Калиакра, трябва да качите видеоселфи на страницата на БГ Радио във Facebook, на което пеете новата песен на Д2 с Бобо и Лора - "Заедно". Рок групата ще избират всяка седмица едно видео, а неговият автор ще бъде поканен като специален гост на концерта на Д2! Д2 ви очакват на: 18.07 - Приморско, бар THE WHITE 24.07 - къмпинг "Градина" - Bash Bar 01.08 - Варна - клуб "Дебют" 15.08 - къмпинг "Каваци", клуб "Алкохол" 22.08 - къмпинг "Арапя" Вход свободен!   Източник: БГ Радио и Нова ТВ

  Виж повече...
 • Най-лудите каравани

  Най-лудите каравани

  14.07.2015

  Продължаваме да ви запознаваме с разни впечатляващи къмпинг творения по света. Някои от къмпинг любителите искат да направят техните каравани специални. Всъщност само въображението и правилата за движение по пътищата определят лимита за това, което може да се направи, или нарече дадено произведение "каравана". Следващите снимки илюстрират това съвсем ясно. 1. Странно малко кубче. Как действително се спи в тази каравана, ние не можем да си представим. Но е трудно да се предположи, че това би било изобщо възможно за висок човек. 2. Много е модерно в момента да се говори за зелени решения. И само защото искате каравана, това не означава, че трябва да я теглите с миризлив 2-литров двигател захранван с растително дизелово гориво. И все пак има определени изисквания за конструкцията на караваната. 3. Фестивалът Burning Man в щата Невада е съставен от равни части музика и любов. Това е видно и от тази сладка караванка с египетски мотиви, които определено не са от времето на Тутанкамон. 4. Ако наистина искате да се откроите, едва ли ще се намери нещо по-добро от каравана, която изглежда като от фентъзи филм. Как работи на практика, ние не знаем. Но ръководството й за употреба със сигурност е доста дълго. Източник: danishcampsites

  Виж повече...
 • Как да се справим с летните горещини?

  Как да се справим с летните горещини?

  09.07.2015

  С началото на юли истински лятното време дойде, а с него – и летните горещини. Време е да поговорим за високите температури и какви мерки да вземем, за да не прегреем и да останем хидратирани. Основната опасност от лятната  жега е, че тя буквално „разболява” тялото ни – кара ни да се чувстваме отпаднали, немощни, а дори не малко пъти води до по-сериозни здравословни проблеми като подуване и отоци, високо кръвно налягане, сърцебиене, а за съжаление в не малко случаи и до фатален край от прегряване и дехидратиране. Двата основни фактора, които възпрепятстват тялото да се охлажда правилно в летните горещини са: Висока влажност – тя пречи потта да се изпари във въздуха , което от своя страна пречи на тялото да освободи топлина толкова бързо, колкото му е необходимо Лични фактори – възраст, тегло, хидратация, сърдечно-съдови заболявания, ментални проблеми, лошо кръвообращение, слънчеви изгаряния, употреба на цигари, алкохол и наркотици, употреба на силни лекарства – всички те оказват съществено влияние на способността на тялото да може да се охлади естествено. В най-висок риск са хората на възраст над 65 години, деца под 2 години и хора с хронични заболявания.  Ако в обкръжението си имате човек от тази група, е важно да следите не само за своето охлаждане, но да се грижите и за неговото. Ето кои са трите основни неща, които трябва да направите в най-големите летни горещи, за да не прегреете: Приемайте достатъчно течности – всеки е чувал за нормата от 2 литра вода на ден. През най-големите жеги е добре тя да бъде увеличена. Нашият съвет е да консумирате охладени напитки, но не прекалено студени. Някои хора вярват, че ако консумират напитки с температурата на околната среда (например топъл чай), това ще изравни тяхната телесна температура с нея и ще ги накара да се чувстват по-добре. Нашето мнение обаче е, че тази техника е грешна, тъй като топлите напитки допълнително загряват тялото и го карат да се поти, а особено когато е влажно, това не е никак добър подход – тялото ви може да прегрее, защото потта не се изпарява достатъчно бързо. Консумацията на прекалено студени напитки, приети много бързо, също не е добър вариант, тъй като тялото може да получи шок от температурната разлика. Затова, консумирайте умерено. И без алкохол! Стойте на хладни места и проветриви места, далеч от пряко слънце – когато сте на къмпинг това може да е доста трудна задача, особено ако сте на палатка и няма къде да влезете на закрито. Затова, когато планирате почивката си, помислете добре къде точно ще разположите лагера си. В летните горещини изберете място до вода – река, море, язовир. По течението на реките обикновено е доста по-хладно и проветриво, а водата, която слиза от планината е студена и охлажда въздуха наоколо. Морето пък носи бриз, който разсейва нагряването на въздуха от слънчевите лъчи. Изберете място, на което влизането във водата е разрешено – това също може да ви помогне за охлаждането на тялото и ще ви хидратира допълнително. Не на последно място – разположете лагера си на сянка. Не разчитайте на това, че имате стабилна тента – под нея въздуха се загрява и запарва, колкото и вентилирано да е платнището. Най-добре се ориентирайте под естествената сянка на дърветата. И не палете котлоните и барбекютата на обяд – стоейки до огъня и топлината ще се нагреете допълнително без да усетите. Най-добре за обяд хапвайте нещо лекичко или приготвяйте храната си предварително, когато е хладно. Следете имате ли нужда от помощ при охлаждането на тялото – ако спонтанно усетите слабост, отпадналост, умора, прилошаване, световъртеж или гадене – потърсете помощ от околните. Мерките, които трябва да вземете в този момент, са да измерите кръвното налягане и да охладите тялото, но не прекалено рязко. Помолете ги да ви донесат чаша студена вода, да ви увият в студен, мокар чаршаф, да ви преместят на по-хладно място. Ако трябва дори се преместете в колата, запалете я и пуснете климатика.  При нужда се обадете на спешна помощ. Други важни правила, които всеки от нас знае, но все пак ще напомним са: Пийте повече вода, отколкото обикновено и не чакайте да ожаднеете. Крампите/схващането на мускулите може да е един от симптомите, че тялото ви е дехидратирано и има опасност да прегреете. Избягвайте физически дейности и спорт на открито, особено в средата на деня Ако се наложи да се движите по-интензивно, започнете леко и постепенно увеличете темпото. Не се напрягайте спонтанно. Носете максимално леко облекло и отворени обувки Слагайте слънцезащитен крем, за да не изгорите и стойте на сянка Вземайте студен душ или влизайте в хладна вода Старайте се да не оставате сами. Грижете се и за околните. Следете те как се чувстват, особено ако сте с възрастни хора и малки деца. Следете прогнозата за времето и съобразявайте престоя си на открито с нея. Желаем ви свежи и приятни летни дни!

  Виж повече...
Виж всички Новини