В понеделник започва работата по новата наредба за къмпингуването

"Министерството на туризма твърдо подкрепя къмпингуването. Този вид туризъм е част от цялостния продукт на дестинация България." - това заяви министър Ангелкова в прессъобщение на сайта на министерството вчера.

Повод за изказването на министъра са промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, които бяха окончателно приети на второ четене на 13 юни. С тях се ограничава свободното къмпингуване по морето до определени зони, които все още не съществуват. По думи на Ангелкова, министерството първоначално е изразило отрицателно становище, тъй като смятат, че "всички предложения трябва да бъдат обсъдени максимално широко. Но в рамките на дискусията и след удължаването на срока обсъдихме това с народните представители и всички сме на мнение, че решенията трябва да се взимат в режим на диалог, балансирано, с участието на всички заинтересовани страни, за да се гарантира опазването на околната среда."

Новите текстове на закона предвиждат регламентът за свободно къмпингуване по морето и обособяването на специализираните за целта места да се случват чрез нова наредба, изготвена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма. Тъй като наредбата все още не съществува, санкциите за нарушение на разпоредбите на ЗУЧК ще бъдат отлагани до приемането ѝ.

Министър Ангелкова съобщава, че работата по наредбата ще започне още в понеделник, 24 юни, когато е насрочена среща на министрите, чиито ведомства трябва да я изготвят. Документът  ще детайлизира правилата, по които да се осъществява къмпингуването, така че то да е максимално щадящо околната среда и да бъде възприето от всички с отношение по темата.

"Важно е това, което се приеме като правила, да бъде изпълнимо и полезно. Още в началото на следващата седмица ще може да съобщим какви са първоначалните разговори и дискусии, които сме стартирали. Веднага след това и в широк формат, с всички заинтересовани страни, ще започне обсъждането. До влизането в сила на наредбата се отлага действието на тези текстове на закона", акцентира в заключение министър Ангелкова.

 

Цветомира Цоцова
Camping.bg

Източник: Министерство на туризма