ГЕРБ внесоха предложение за отмяна на забраната за къмпингуване

22.03.2016
ГЕРБ внесоха предложение за отмяна на забраната за къмпингуване

На 16 март шестима депутати от ГЕРБ са внесли в деловодството на Народното събрание законопроект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Те предлагат отмяна на предизвикалия протести в страната текст на чл.10, ал.2, т.9 от ЗУЧК, съгласно който се забранява в зона "А" на Черноморското крайбрежие къмпингуването и паркирането извън определените за това места.

От публикувания на сайта на парламента законопроект става ясно, че предложението включва и създаването на изцяло нов член 10а в закона, съгласно който "в зона "А" се разрешава къмпингуването извън категоризираните къмпинги по ред и условия,определени в Закона за туризма и специфичните правила и нормативи, предвидени в други закони." Депутатите предлагат този текст от закона да влезе в сила едва след като бъде регулирано дивото къмпингуване в Закона за туризма.

Както знаете, Министерство на туризма провежда в момента публично обсъждане и дискусии относно регулирането на къмпингуването. Предложената в Закона за туризма пълна забрана за къмпингуване извън категоризираните къмпинги на територията на цялата страна вече отпадна и министерството търси диалог с всички заинтерeсовани страни за изработване на балансирани законови норми регулиращи къмпингуването.

Екип на Camping.bg

препоръчани новини

Новият Къмпинг пътеводител на България

Новият Къмпинг пътеводител на България

Новият Къмпинг пътеводителят на България вече е в печат. Той ще съдържа информация за 29 български къмпинга. През...

България има нужда от много нови къмпинги

България има нужда от много нови къмпинги

Къмпинг туризмът е един от най-динамично развиващите се сектори в Европа и света. Официалните статистики на...