Дивото къмпингуване в България и Европа: разрешено или забранено?

03.08.2015
Дивото къмпингуване в България и Европа: разрешено или забранено?

През последната седмица на м. юли българското крайбрежие бе подложено на проверки за „нерегламентирано къмпингуване”. Спонтанността, с която се случиха проверките и агресията, с която бяха съпроводени, повдигнаха няколко въпроса - какво е „нерегламентирано къмпингуване”, от кого трябва се регламентира, забранено ли е свободното (дивото) къмпингуване в България и как е регулирано то в другите държави от Европейския съюз.

От обществените и медийните реакции покрай проверките стана ясно, че в България все още липсва разбиране на разликите между понятията „диво къмпингуване”, „свободно къмпингуване”, „бивакуване”, „нерегламентирано къмпингуване”, „къмпинг” и „нерегламентиран къмпинг”. Затова ние от Camping.bg като специализирана медиа в областта на къмпингуването бихме искали да предоставим нашата гледна точка за дефиницията на тези понятия и за това как те се третират в чужбина.

„Къмпингуване”: Свободната енциклопедия Wikipedia дефинира „къмпингуването” (camping) като: „Свободна, освежаваща дейност на открито, при която участниците в нея напускат развитите територии, за да прекарат време сред природата в извършване на дейности, които им доставят удоволствие. Основното, което различава къмпингуването от пикник или разходка сред природата е нощувката на открито.”  От тук става ясно, че къмпингуването е процес.

„Къмпинг”: Отново Wikipedia дефинира понятието „къмпинг” (campsite (UK) или campground (US)) като „Място, използвано за нощуване на открито, на което хората могат да използват палатки, кемпери или каравани. Съществуват два типа къмпинги: 1. Импровизирани – където може да спреш и да пренощуваш свободно и 2. Специализирани – на които са изградени специални условия и удобства.” От тук става ясно, че къмпингът е място за къмпингуване с определена локация.

В България чрез закон е дефиниран само втория вид къмпинг, разгледан от Wikipedia. Законът за туризма дефинира понятието „къмпинг” в т.31 на §1 от Допълнителните разпоредби: "Къмпинг" е охраняван терен със съответната инфраструктура и с необходимите условия за пребиваване на туристи със собствена или наета палатка или каравана, както и за паркиране на автомобили и предлагане на туристически услуги.”

„Диво къмпингуване”: В статията „Диво къмпингуване в Европа: как и къде” британската медиа The Guardian дефинира дивото къмпингуване като „Къмпингуване извън къмпинг, обикновено в див, провинциален район.

„Свободно къмпингуване”: свободното къмпингуване е къмпингуване без заплащане, което се случва или на специално определени за целта къмпинг зони, или като диво къмпингуване. Например в България, в Природен парк „Врачански Балкан”, на чиято територия е забранено къмпингуването, е обособена специална зона за свободно къмпингуване без заплащане, наречена Място за къмпинг „Кариерата”. Тя дава възможност на всички любители на дивото и свободното къмпингуване да практикуват техния начин на почивка на желаното от тях място без да нарушават разпоредбите на Природния парк.

„Бивакуване”: Свободните речници в интернет пространството в повечето случаи дефинират бивакуването подобно на дивото къмпингуване с основната разлика, че то не се извършва с палатка, кемпер или каравана. Някои източници казват, че при бивакуването нощувката се организира в импровизиран заслон с подръчни материали, а бивакът най-често се установява при крайна необходимост. Други пък казват, че бивакуването като процес е сходно на организирането на пикник сред природата и дори не е задължително да съдържа преспиване на мястото. Понятието „бивакуване” се споменава в българското законодателство (например в Закона за защитените територии), но ние от Camping.bg не успяхме да открием неговата правна дефиниция.

Понятията „нерегламентирано къмпингуване” и „нерегламентиран къмпинг”, които бяха използвани в медиите през последните дни, не са разглеждани в чуждестранните източници. По смисъла им обаче може да заключим, че „нерегламентираното къмпингуване” се случва на места, на които има изрична забрана за къмпингуване. А „нерегламентираният къмпинг” е специално обособено място за къмпингуване с изградени условия и подобрения, което обаче не е категоризирано по смисъла на Закона за туризма, който го дефинира.  

 

„Нерегламентирано къмпингуване” ли са „дивото” и „свободното” къмпингуване и „бивакуването” в България?

По проучване на Camping.bg в България не съществува нормативен акт, който поставя генерална забрана на дивото и свободното къмпингуване, както и на бивакуването за всички територии в страната. Съществуват отделни разпоредби, които пряко или косвено могат да ограничат къмпингуването и бивакуването в определени територии, например:

Преки забрани:

 • Закон за защитените територии
  • Чл. 21., т.13 „В националните паркове се забраняват бивакуване и палене на огън извън определените места”;
  • Чл. 31., т. 6 „В природните паркове се забраняват бивакуване и палене на огън извън определените места”;
  • Други защитени територии, на които има изрична забрана за бивакуване чрез Приложение към Закона за защитените територии – съветваме, ако планирате посещение на такава територия, предварително да се уведомите в регистъра на защитените територии какви забрани важат за нея;
 • Конкретни забрани за къмпингуване, бивакуване и лагеруване - издадени от институциите, опазващи и грижещи се за природни и исторически забележителности и други обекти, за територията на тези обекти. Ако планирате престой в близост до такъв обект, е най-разумно да се свържете с органа, който го управлява и да поискате информация дали и къде е разрешено свободното къмпингуване;
 • Забрани на местната власт за къмпингуване, лагеруване и бивакуване на територията на съответната община или област;

 

Косвени ограничения:

 • Чл.137, ал.3 от Закона за горите се казва „По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.” Това означава, че дори и да разпънете палатката в гората насред лято, няма да имате право да си запалите огън.
 • По Закона за биологичното разнообразие може да бъдете санкционирани за нарушение на членове 38, 41 или 45, ако бъде доказано, че разположения от вас лагер обезпокоява защитените животни;
 • Собственикът на имота, в който сте разположили лагера си, може да се оплаче на полицията, ако къмпингувате без неговото изрично съгласие. Този собственик може да бъде както частно лице, така и общината или държавата чрез нейните органи и институции.

Не претендираме за изчерпателност в списъка ни от преки забрани и косвени ограничения на къмпингуването. Затова съветваме всички наши читатели предварително да се осведомяват дали имат право да къмпингуват на мястото, което са избрали за почивка.

 

А ето как стои въпросът с дивото и свободното къмпингуване в другите Европейски държави:

В Англия и Уелс не може да къмпингувате свободно, освен ако нямате изричното съгласие на собственика на земята, на която сте разположили лагера си. Но както навсякъде другаде, и тук има изключения: общоприето е, че дивото къмпингуване е ОК над границите на планинските райони, т.е. над граничната линия между пасищата и необработваемите земи. Къмпингуващите обаче трябва да са в малки групи, да не остават за продължително време, да къмпингуват най-малко на 100 метра от пътя и да разполагат лагерите си извън полезрението на къщи и стопански постройки.

Във Франция дивото къмпингуване е „сива зона” от законова гледна точка, поради което до голяма степен се толерира, особено ако имате разрешение за настаняване от собственика на земята или ако сте достатъчно далеч от туристическите зони. Също така се препоръчва да не оставяте лагера си след 9 ч. сутринта. Паленето на огън е абсолютно забранено. Популярни места за диво къмпингуване са Ардените в североизточната част и върховете Морван в Бургундия. На юг дивото къмпингуване не е атакувано от властите около Сен Мари де ла Мер.

В Гърция дивото къмпиране е нелегално и това е направено с конкретна цел – да се стимулира къмпинг туризма в специално предназначените за това места. Всеобщо известно обаче е, че доста хора нарушават забраната за къмпингуване. Но не малко вече са и българите, които са получили сериозни глоби и дори перспектива за затвор в Гърция поради къмпингуване извън къмпинг.

Дивото къмпингуване в Норвегия е залегнало дълбоко в Allemannsretten – актът, който гарантира правата на всеки мъж и жена до публичен достъп. То е разрешено, като най-честия маршрут, по който се практикува, е от Осло с ферибот до остров Langøyene, чиито брегове са истинска наслада за къмпингарите на диво. Гората около езерото Sognsvann също е много популярно място за диво къмпингуване. Една по-приключенска дестинация на диво са островите Lofoten в Арктическия кръг, където дивото къмпингуване намира своя връх в белите нощи.

В Германия дивото къмпингуване е генерално забранено. Но и тук, подобно на Англия има някои изключения. Петте основни правила, за които съветва http://www.outdoor-magazin.com/ са: избягвайте опасни зони (примерно ловджийски), не палете огън, оставяйте кратко, не оставяйте нищо след себе си, по възможност не разпъвайте палатка, а просто навес. Немският сайт http://wild-campen.de/ пък казва кои са зоните в Германия, в които дивото къмпингуване е специално разрешено.

В Италия дивото къмпингуване също е забранено като най-стриктно се следи по крайбрежието и по туристическите дестинации. Цели 4 институции са отговорни за съблюдаването на забраната – карабинерите, горските и общинските власти. Глобите са между 100 и 500 евро. Както навсякъде другаде обаче, може да къмпингувате с изричното съгласие на собственика на земята, ако тя е частна, естествено – при съблюдаване на основните правила за безопасност.

В Испания дивото къмпингуване също е нелегално, но извън туристическите места среща търпимост. Най-често вместо глобявани, къмпингарите са просто отпращани от органите на реда. Това обаче не е попречило на креативните къмпингари на диво да направят карта на местата, които са най-предпочитани за диво къмпингуване в Испания, а дори и в цяла Европа.

препоръчани новини

Георги Дадов - управител на къмпинг Къпиновски манастир: Къмпингите продават...

Георги Дадов - управител на къмпинг Къпиновски манастир: Къмпингите продават...

Къмпинг Къпиновски манастир вече години наред печели доверието на мнозина любители на къмпинг туризма и привлича...

Ултрамодерен глемпинг с къмпинг и СПА зона в Пловдив вече приема гости

Ултрамодерен глемпинг с къмпинг и СПА зона в Пловдив вече приема гости

Високотехнологичен комплекс със зона за кемпери, каравани и палатки, тематични глемпинг къщички, мотел и СПА...