Жители на Аспарухово искат от общината паркинг за каравани

Жителите на район "Аспарухово" са пуснали писмо до кмета на общината и председателя на Общински съвет Варна, с което настояват за редица промени при приемането на новия подробен устройствен план (ПУП) за парка на квартала, предаде Varna24.bg.

Сред десетте точки с искания на жителите фигурира и такова за предвиждане на паркинг за каравани в УПИ V-"стопанско обслужване на парка и паркинг" в кв.3 от парка. Сред другите техни искания можем да изброим амфитеатър, градска тоалетна, беседки, промени в движението на автомобили и други.

Веселин Вълев
Camping.bg