Забраната за плажни принадлежности, палатки и каравани върху дюни влиза за гласуване в парламента

21.02.2019
Забраната за плажни принадлежности, палатки и каравани върху дюни влиза за гласуване в парламента

Министерският съвет е приел законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) и промените ще бъдат внесени в Народното събрание, съобщи Министерството на туризма.

Въпреки многото отрицателни становища от граждани и организации документът е приет без особени изменения и предстои да бъде разгледан от комисии и след това гласуван в пленарна зала в Народното събрание. Един от текстовете събрал най-много критики е забраната в чл. 17а за  поставянето на плажни принадлежности и палатки, а също и преминаването, паркирането и престоя на пътни превозни средства, ремаркета и полуремаркета, върху дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А".

Предвиждат се и съответно санкции за нарушение на горната забрана. Те са глоба от 500 до 1000 лв. или имуществена санкция от 1000 до 3000 лв. за поставяне на плажни принадлежности и палатки върху дюни и глоба от 1000 до 3000 лв. или имуществена санкция от 3000 до 5000 лв. за преминаване, спиране за престой или паркиране на пътно превозно средство върху дюни.

В законопроекта са включени и санкции за плажни оператори, ако не осигурят равностоен достъп за свободно разполагане на плажни принадлежности от посетителите, както и санкции за субект, който в нарушение на закона ограничава правото на гражданите за свободен и безплатен достъп до морските плажове.

Веселин Вълев
Camping.bg

препоръчани новини

Близо 10 000 души посетиха Къмпинг и караванинг експо 2019

Близо 10 000 души посетиха Къмпинг и караванинг експо 2019

Второто издание на Къмпинг и караванинг експо отчете над 50% ръст на гостите спрямо 2018 г. То се проведе в...

Camping.bg издаде Къмпинг карта на България 2019

Camping.bg издаде Къмпинг карта на България 2019

Излезе от печат новото издание на Къмпинг карта на България. Тя съдържа информация за 22 избрани български...