Законови изисквания за регистрация и ползване на каравана

30.01.2018
Законови изисквания за регистрация и ползване на каравана

За улеснение на всички, които планират да си купят каравана събрахме на едно място всички важни законови изисквания за регистрации, както и информация за категорията на шофьорската книжка.


Застраховка "Гражданска отговорност"

Всяка каравана със собствено тегло над 750 кг, която се движи по пътищата на страната трябва да има валидно сключена застраховка "Гражданска отговорност". Такава е нужна и за караваните нов внос, за да бъдат регистрирани в КАТ. Законът дава възможност за сключване на застраховката за период по-кратък срок от 1 година, но за не по-малко от 30 дни.
чл.481, ал.2, т.3 и чл.489, ал.4, т.5 от Кодекса за застраховането

Необходими документи:

 1. Талонът на караваната от държавата, в която е била регистрирана - за каравана нов внос. В полицата няма да има вписан регистрационен номер. След регистрацията в КАТ се прави анекс към полицата, с който се допълва българският регистрационен номер.
 2. Голям талон на караваната (оригинал или копие) - за каравана с българска регистрация

 

 

Регистрация в КАТ

Регистрацията на караванат се извършва в областната дирекция на КАТ, по постоянен адрес (по лична карта) на новия собственик.

Необходими документи:

I. Нов внос:

 1. Фактура за покупката на караваната, издадена от българска фирма, с подпис и печат
 2. Валидна застраховка "Гражданска отговорност"
 3. Лична карта на новия собственик на караваната или пълномощно с нотариална заверка
 4. Караваната

II. С предходна регистрация в България:

 1. Голям талон на караваната (оригинал или копие)
 2. Малък талон на караваната (оригинал)
 3. Валидна застраховка "Гражданска отговорност"
 4. Договор за покупко-продажба на караваната
 5. Лична карта на новия собственик на караваната или пълномощно с нотариална заверка
 6. Караваната (само ако регистрацията на караваната е в друга област)


Регистрация в общината:

Регистрацията на караваната в съответната общинска данъчна служба става автоматично към партидата на новия собственик.

Размер на данъка:

Законът дава право на общините да определят размера на данъка за каравани, но той трябва да е в рамките на от 10 до 30 лв. на годишна база.
чл.55, ал.2 от Закона за местните данъци и такси


Застраховка "Каско"

Караваните могат да бъдат застраховани за всички рискове, за които се застраховат и автомобилите, включително "Каско".

Необходими документи:

 1. Голям талон на караваната (оригинал или копие)

 

 

Годишен технически преглед (ГТП)

Караваните с допустима максимална маса до 750 кг трябва да минават технически преглед на всеки 2 години. Караваните с допустима максимална маса над 750 кг и до 10 години от първоначална регистрация трябва да минават технически преглед на всяка година, докато тези над 10 години - на всеки 6 месеца.
чл.29, ал.1, т.4, 5 и 6 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Стикерът за технически преглед на караваната се залепва върху удостоверението за техническа изправност (част ІІ).

Необходими документи:

 1. Голям талон на караваната (оригинал или копие)
 2. Малък талон на караваната (оригинал)
 3. Документ за платен данък върху превозните средства
 4. Лична карта на лицето, представящо караваната на преглед


Свидетелство за управление (шофьорска книжка)

От януари 2013 г. водачите, които имат категория В (автомобил), могат да теглят:

 • Каравани с допустима максимална маса до 750 кг.
 • Каравани с допустима максимална маса над 750 кг, ако комбинираното тегло на караваната и теглещото превозно средство не надвишава 4 250 кг - максималната разрешена маса.

Ако искате да теглите каравана с тегло над 750 кг, когато комбинираното тегло на теглещото превозно средство и караваната е повече от 4 250 кг е необходимо да притежавате шофьорска книжка с категория B+E.

Следва да имате предвид и текста на чл. 155, ал. 9 от Закона за движение по пътищата, който е в сила от 03.01.2018 г.: Състав от пътни превозни средства, състоящ се от моторно превозно средство от категория В и ремарке с допустима максимална маса над 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 kg, но не надвишава 4250 kg, се управлява от лица, преминали обучение и издържали съответния изпит. Правото да се управлява такъв състав се указва в свидетелствата за управление чрез съответния код на Общността.
 

Моля убедете се, че информацията в статията е актуална като сверите с посочените законови текстове. Възможно е да имат изменения.

Camping.bg

препоръчани новини

препоръчани новини

Hymer в България: Супер лекото шаси SLC - иновация в движението

"Hymer в България" е съвместна инициатива на Camping.bg и официалния представител на Hymer за България...

препоръчани новини

Близо 1000 избраха корицата на новия Къмпинг пътеводител на България за 2021 г.

Корицата със снимка от къмпинг Къпиновски манастир беше избрана от аудиторията на Camping.bg за корица на...