Зона за бивакуване "Крапец Юг" (Езерец)

Държава: България

Точен адрес: с. Крапец, общ. Шабла

GPS координати: Ширина: 43.5954 - Дължина: 28.5685

Зоната за бивакуване на юг от с. Крапец, при с. Езерец съществува официално от края на лятото на 2015 г. Тя беше обособена от Община Шабла, заедно с още 3 подобни зони в района.

В зоната за бивакуване няма обособени и маркирани места за отделните къмпингови единици. За ползване на площ от 10 кв.м. се заплаща такса "Временен бивак" от 2 лв. на денонощие.

Зоната функционира от 1 май до 31 октомври. На територията й има контейнери за смет.

Съгласно Наредба №1 на Община Шабла във Временния бивак е ЗАБРАНЕНО:

1.    Отсичане, изкореняване, чупене, рязане и нанасяне на други повреди върху дървета, храсти и тревни площи;
2.    Замърсяване на площите с отпадъци и отпадъчни битово-фекални води;
3.    Нанасяне на повреди на контейнери и химически тоалетни;
4.    Палене на огън, извън регламентираните за това места;
5.    Преминаване и паша на селскостопански животни.

Снимка: Panoramio.com

времето в къмпинга

weather icon

маршрут до къмпинга