Как да се регулира дивото къмпингуване без генерални забрани?

11.03.2016
Как да се регулира дивото къмпингуване без генерални забрани?

Проектът за промени на Закона за туризма, публикувани на 29 февруари 2016 г. на сайта на Министерството за туризма, предвижда генерална забрана на къмпингуването на територията на цялата страна извън категоризираните къмпинги. Това на практика означава, че никой няма да има право да постави палатка, кемпер или каравана в собствен имот, на местата, предвидени за безплатно бивакуване в Националните и Природните паркове или на общински терени с разрешение на кмета срещу заплащане на такса. Според предложените нови текстове на закона палатки, кемпери и каравани могат да бъдат поставени само и единствено в категоризираните къмпинги.

Какви препятствия ще поставят промените пред развитието на къмпинг туризма, ако останат формулирани по този начин?

1. Отнема се възможността на местната власт да предостави терен за поставяне на палатки, кемпери и каравани във връзка с фестивали, събития и изложения. Ще бъде невъзможно организирането на фестивали като Пирин пее, Роженския събор, съборът в Гела, Беглика фест, Фестивалът на народната носия в гр. Жеравна и много други събития, които са с утвърден имидж и генерират значителни приходи и работни места в местностите, в които се организират.

2. Отнема се възможността на гражданите да ползват собственото си имущество в собствен терен за собствени цели. Така формулиран Законът не прави разлика дали кемперът, караваната или палатката са поставени за лични или за стопански цели, т.е. дали сме паркирали в собствения си двор или отдаваме под наем средство за настаняване в зоната на сивия сектор.

3. Забранява се използването на вече обособените зони за свободно къмпингуване в страната. Такива са изградените бивак зони в Природните и Националните паркове, например край хижи или на местата, специално предназначени за излет (пр. зона за къмпинг „Кариерата”, къмпинг при х. Семково и др.), както и бивак зоните по северното крайбрежие, които бяха регламентирани от общ. Шабла през 2015 г.

4. Ограничава развитието на къмпинг туризма и лишава гражданите от възможността да го практикуват в България, тъй като няма изградени и категоризирани къмпинги на ключовите места, които се предпочитат за къмпингуване, а изградените и категоризираните са крайно недостатъчно (30 бр. според Регистъра "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения" ). Също така, няма ясна информация кои от категоризираните обекти са привели условията си в съответствие с влязлата в сила на 17 август 2015 г. нова Наредба за определяне на категория на местата за настаняване. Припомняме, че според новата Наредба всички къмпинги в България имаха 6 месечен гратисен период да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания. От датата на обнародване на наредбата до днешна дата са изминали 6 месеца и половина. Поради това все още не е ясно кои от къмпингите отговарят на изискването на чл. 128, т. 1, б. „л” от Закона за туризма. 

Как да заработи къмпинг туризма в България, така че всички страни да са доволни и щастливи?

Първата, основна стъпка в регулиране на сектора вече е направена чрез новата Наредба за категоризиране на къмпингите, в разработването на която ние от Camping.bg участвахме активно. Чрез нея бяха приети по-ясни и прости правила за изграждане и категоризиране на къмпинги. Дали тази стъпка е успешна, ще покажат практиката и опитът на къмпинг-собствениците. Преди обаче да погледнем в чинията на съседна Гърция, където има пълна забрана за диво къмпингуване, Законодателят трябва да извърви още няколко крачки:

  • Да дефинира какво е „къмпингуване”, „бивакуване”, „кемпер” и "разполагане на палатка, каравана или кемпер";
  • Да даде право на местните и държавните власти да разрешават къмпингуването и разполагането на палатки, кемпери и каравани по специални поводи и на специално предвидени за целта територии, които не са категоризирани, но на които има съответните условия да се къмпингува при спазване на определени правила. По този начин няма да се ограничава организирането на фестивали, събори и къмпинг срещи, а общините и държавата ще имат възможност за генериране на допълнителни приходи в хазната; 
  • Да се даде право на собствениците на земя, вкл. държавна и общинска да я предоставят безплатно за краткосрочно къмпингуване/бивакуване (1-2 нощувки) на туристи – пешеходци, велосипедисти, каякари или ездачи, при спазване на определени правила, каквато е практиката в повечето европейски страни;
  • Да регламентира правилата за управление и пребиваване във вече изградените бивак зони/зони за свободно къмпингуване в Националните и Природните паркове;
  • Да регламентира правилата за изграждане на платени зони за диво къмпингуване на най-предпочитаните места по Черноморието, както това беше направено от общ. Шабла. Т.е. при природосъобразните плажове Корал, Карадере и Иракли да се обособят зони, в които е позволено летуването при спазване на определени правила – забрана за палене на огън, задължение за почистване и т.н. 

В Европа дивото къмпингуване е разрешено за малки групи от хора, за кратък период от време (до 2 нощувки), извън общодостъпните места, на разстояние не по-малко от 100 м. от пътя при забрана за палене на огън и оставяне на отпадъци. Навсякъде то среща търпимост и толерантност, когато се прави разумно и интелигентно. Може ли да направим така, че България да бъде част от Европа в това отношение?

Екип на Camping.bg

препоръчани новини

Hymer в България: Tramp S 695, модел 2020 г.

Hymer в България: Tramp S 695, модел 2020 г.

"Hymer в България" е съвместна инициатива на Camping.bg и официалния представител на Hymer...