"КемпЪр" или "КемпЕр"? Как е правилната употреба на думата.

14.11.2023
"КемпЪр" или "КемпЕр"? Как е правилната употреба на думата.

По молба на Camping.bg Институтът за български език "Проф. Любомир Андрейчин" към БАН излезе със становище относно правилната употреба на понятия от сферата на къмпинг туризма.

В поредица от статии ви представяме кои са правилните форма за употреба на популярни нови думи в българския език.
 

Кое е правилното за употреба понятие - "кемпер" или "кемпър"?

В отговора до медията ни от началото на ноември д-р Ванина Сумрова от института посочва следното:

Съществителните кемпер и кемпър са заемка на английската дума camper, като различието между тях е резултат от два начина на адаптиране към системата на българския език: транслитерация (при първото име) и транскрипция (при второ име) на наставката -er в чуждата дума. Явлението не е изолирано, а често срещано при заемане на лексеми, например плейър и плейер, рапър и рапер, брекзитър и брекзитер, бекпакър и бекпакер, спинър и спинер, типстър и типстер и подобни. При други случаи обаче е приет само един от двата варианта: срв. брокер, от една страна и дилър, от друга.

Срещанията в Електронния архив на Секцията за българска лексикология и лексикография на ИБЕ - БАН, и в интернет на лексемата кемпер са многократно повече от тези на кемпър, което говори за налагане в езиковата практика на варианта кемпер. От него в езика ни са създадени производни думи: кемперист, кемперджия, кемперче, кемперен, т.е. появява се негово словообразувателно гнездо, което говори за словообразувателната адаптация на заемката в езика приемник.

Вариантът кемпер е подложен на морфологична адаптация, изграждайки пълна граматична парадигма, т.е. форми за множествено число, вкл. бройна форма, както и членувани форми: кемпери, кемперите, (два) кемпера, кемперът, кемпера. Посочените адаптации не се откриват при варианта кемпър. Поради това препоръчваме използването на лексемата кемпер.

 

Веселин Вълев
Camping.bg

Снимка: Веселин Вълев

 

Следвайте  Camping.bg  в:

    

 

препоръчани новини

Camping & Caravaning Expo 2024 идва през април на нова локация

Camping & Caravaning Expo 2024 идва през април на нова локация

Най-голямото и важно събитие в къмпинг, караванинг и аутдор сектора ще се проведе от 12 до 14 април догодина в...

"КемпЪр" или "КемпЕр"? Как е правилната употреба на думата.

"КемпЪр" или "КемпЕр"? Как е правилната употреба на думата.

По молба на Camping.bg Институтът за български език "Проф. Любомир Андрейчин" към БАН излезе със становище...