Концентриран препарат за портативни тоалетни Safe Т Fresh

Описание:

Ако ви е необходим високо концентриран препарат за портативна тоалетна, то това е правилният избор. Супер концентрираната формула позволява изключителен контрол на неприятните миризми дори и при най-висока температура и честа употреба.  

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА: Използвайте 25-30 мл на 19 л тоалетна вода през летните месеци и 15-20 мл на 19 л тоалетна вода през зимните месеци.

ЗАБЕЛЕЖКА: Удвоете използваните концентрации за тоалетни с рециркулиращи системи.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте при температура между 0 °C и 53 °C

  • Опаковка: 1 л бутилка
  • Изключителен контрол на миризми
  • Без формалдехид

Мерки за първа помощ:

При контакт с кожата: Незабавно отстранете всички замърсени дрехи и обувки, освен ако не са залепнали за кожата. Незабавно измийте с обилно количество сапун и вода. Консултирайте се с лекар.

При контакт с очите: Изплакнете очите с течаща вода в продължение на 15 минути. Консултирайте се с лекар.

При поглъщане: Изплакнете устата с вода. Не предизвиквайте повръщане. Ако пострадалото лице е в съзнание, нека незабавно да изпие половин литър вода. Консултирайте се с лекар.

При вдишване: Преместете пострадалото лице извън зоната на излагане като внимавате за собствената си безопасност докато правите това. Консултирайте се с лекар.

 

Ако желаете да закупите продукта, можете да ни пишете на ekotoi@ekotoi.bg или да се обадите на тел. 0896 896 306. 

Търсеният продукт не е наличен в каталога на Camping.bg.
За да разгледате сходни продукти, изберете Екипировка от главното меню.

Магазин: EKOTOI