Министерство на туризма: В България има 21 категоризирани къмпинга

06.04.2016
Министерство на туризма: В България има 21 категоризирани къмпинга

По данни на Министерство на туризма към момента в България има 21 категоризирани къмпинга. Тази информация ни беше предоставена официално от министерството на 4 април. Тя беше поискана от Camping.bg по реда на Закона за достъп до обществена информация, като бяхме задали следния въпрос: "Колко места за настаняване тип "къмпинг" има на територията на Р.България, които към днешна дата имат валидна категоризация от съответната община?"

В своя отговор от министерството все пак правят уговорката, че съгласно Закона за туризма категоризацията на къмпингите се извършва от кметовете на общините. В този смисъл е възможно не всички общини да са предоставили пълна и коректна информация.

Съгласно предоставената на Camping.bg справка от Министерство на туризма е видно, че категоризирани къмпинги към момента има в следните общини:

Самоков - 2, Созопол - 4, Лясковец - 1, Поморие - 3, Приморско - 2, Царево - 3, Шабла - 1, Пловдив - 1, Търговище - 1, Бяла - 1, Велико Търново - 1, Димово - 1

Прави впечатление, че някои от посочените в списъка обекти нямат имена, други пък вероятно използват категоризация за къмпинг, а предоставят друг вид настаняване - напр. бунгала.

От отговора на Министерство на туризма може да се направи извода, че поддържаният от него Национален туристически регистър не гарантира пълност и точност на информацията. Или поне в раздела му "Mеста за настаняване и заведения за хранене и развлечения". Така, за да се получи актуална и пълна информация за категоризираните къмпинги в България трябва да се изпратят запитвания до всяка една от 265-те общини.

Веселин Вълев, Camping.bg

препоръчани новини

Новият Къмпинг пътеводител на България

Новият Къмпинг пътеводител на България

Новият Къмпинг пътеводителят на България вече е в печат. Той ще съдържа информация за 29 български къмпинга. През...

България има нужда от много нови къмпинги

България има нужда от много нови къмпинги

Къмпинг туризмът е един от най-динамично развиващите се сектори в Европа и света. Официалните статистики на...