Министерство на туризма предлага тотална забрана за къмпингуване извън категоризираните къмпинги (обновена)

10.03.2016
Министерство на туризма предлага тотална забрана за къмпингуване извън категоризираните къмпинги (обновена)

На 29 февруари на сайта на Министерство на туризма е публикуван проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. В мотивите към проекта е записано, че той е "изработен, с оглед усъвършенстване на уредбата, като целта му е да постави туристическата индустрия на полагаемото й се приоритетно място в икономиката на страната, като значим източник на приходи за държавния бюджет и сфера, осигуряваща трудова заетост".

Никъде по-надолу в подробното описание на мотивите не се споменава за къмпинг туризма или къмпингуването, макар че те също са приоритетен въпрос за решаване от правителството. Въпреки това в самия законопроект са направени следните разпоредби:

 • Предлага се изменение на чл. 179, според който се възлага на кметовете на общините да извършват контрол "за недопускане къмпингуване с палатка, каравана или кемпер извън" категоризираните къмпинги.
 • Предложение за създаване на нов чл. 207а съдържащ 3 алинеи:
  • ал.1 - "За къмпингуване или разполагане на палатка, каравана или кемпер извън категоризираните по този закон къмпинги се наказва с глоба 200 лв."
  • ал.2 - "В случаите по ал. 1, когато от къмпингуването e настъпило увреждане на пясъчните дюни, флората и/или фауната, замърсяване на околната среда, пожар и/или други вредни последици за природата, наказанието е глоба в размер на 1000 лв.,  освен ако деянието не подлежи на по-тежко наказание. Лицето носи и имуществена отговорност за причинените вреди."
  • ал.3 - "Който  предоставя  обособени  терени  за  къмпингуване ... (без категоризация) ... се  наказва  с  глоба  в  размер  на  3000  лв.  или имуществена санкция в размер на 5000 лв."

С горните текстове Министерство на туризма подготвя въвеждането на законова забрана за къмпингуването или разполагането на палатка, каравана или кемпер извън категоризираните къмпинги на територията на цялата страна.

По мнение на Camping.bg в предложените текстове съществуват редица противоречия и възможности за свободното им тълкувание от контролните органи. Така например,

 • въвежда се забрана без да има законови дефиниции на понятията "къмпингуване" и "кемпер" 
 • прави се разграничение между "къмпингуване" и "разполагане на палатка, каравана или кемпер"
 • дава се право на общинските служители да преценяват дали има увреждане на пясъчни дюни, флора, фауна и като цяло на природата, без да са компетентни за това.
 • И най-важното: генералната забрана за къмпингуване или разполагане на палатка, каравана или кемпер извън категоризиран къмпинг противоречи на чл. 35 от Конституцията, за което има решение на Върховния административен съд още от 2010 г.

Тълкувайки текста, излиза, че дори собственик на имот, където и да било в страната няма право да разпъне палатка в него. Охраната на нивите и реколтата също вече не може да става от каравани или палатки, каквато обичайна практика има. Не става ясно също така какво ще се случи със специално обозначените места за бивакуване и диво къмпингуване в планините, които нямат категоризация. Такова например е място за къмпинг Кариерата, изградено от Природен парк Врачански Балкан с подкрепата на местни и чужди организации, физически и юридически лица. През лятото на 2015 г. община Шабла също изгради специални места за къмпингуване в близост до морето на общинска земя.  

Уточняваме, че за въвеждането на тази генерална забрана за къмпингуване липсват подробно разписани мотиви.

Първоначално министерството беше определило краен срок за становища до 15 март. В официално съобщение на сайта му от 13 март се посочва, че този срок се удължава с две седмици, т.е. до 28 март. Като мотив са посочени "големия обществен интерес и за да бъде намерен баланс в направените предложения, както и за да бъдат прецезирани отделните текстове".

Camping.bg подготвя критично становище до Министерство на туризма относно предложенията за изменение на Закона за туризма. Всеки желаещ може да заяви гражданската си позиция и да направи своите коментари по проекта на Закона по същия начин пред Министерството на туризма.

Свързани статии:

Какво точно забранява Законът за устройство на черноморското крайбрежие?

Да къмпингуваш легално - къде и как е разрешено в Европа?

Палатки, кемпери и къмпингари на Орлов мост

Как да къмпингувате на диво в Европа – 10 прости правила да спите (почти) навсякъде.

препоръчани новини

Георги Дадов - управител на къмпинг Къпиновски манастир: Къмпингите продават...

Георги Дадов - управител на къмпинг Къпиновски манастир: Къмпингите продават...

Къмпинг Къпиновски манастир вече години наред печели доверието на мнозина любители на къмпинг туризма и привлича...

Ултрамодерен глемпинг с къмпинг и СПА зона в Пловдив вече приема гости

Ултрамодерен глемпинг с къмпинг и СПА зона в Пловдив вече приема гости

Високотехнологичен комплекс със зона за кемпери, каравани и палатки, тематични глемпинг къщички, мотел и СПА...