Нараства делът на ползвателите на кемпери и каравани в България

17.10.2018
Нараства делът на ползвателите на кемпери и каравани в България

През 2018 г. се наблюдава нарастване на дела на ползвателите на кемпери и каравани в страната. Това показват резултатите от проучването в Класацията на къмпингите в България #BestBGcamp2018. Проучването се проведе през месец септември и имаше за цел да излъчи най-добрите къмпинги в 8 категории за 2018 и да установи тенденциите и нагласите към къмпинг туризма у нас.

В анкетата се включиха 537 души, от които 38,4% мъже и 61,6% жени. Закономерността дамите да са по-активни се запазва през годините. Най-многобройна е групата на къмпингуващите от 31 до 40 години (40,6%), следвани от 41-50 год. (29,8%), до 30 год. (15,8%) и над 50 год. (13,8%). Значително увеличен спрямо 2017 г. е делът на най-възрастната група (8,5% през 2017 г.) за сметка на младежите до 30 г., които намаляват от 22,2% през 2017 г. на 15,8% през 2018 г.

Интересни резултати бележи проучването по отношение на постоянното местожителство на къмпингуващите и средството за почивка. 

Броят на къмпингарите от София намалява за сметка на хората от по-големите областни градове. Ако през миналата 2017 г. делът на софиянците е бил почти равен с този на Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора взети заедно, то тази година жителите на петте областни града превъзхождат столичани с 8%. 

Групата на почиващите на палатки продължава да има превес над останалите средства за къмпингуване. Делът на палаткаджиите е 36,3% през тази година. Той обаче бележи съществен спад спрямо миналата, когато е бил 48,8%.

Търсещите почивка на колела се увеличават средно с 50%.

Най-значителният ръст се наблюдава при наемането на кемпери и каравани с цел почивка. Хората, които съобщават, че са почивали с кемпер под наем са със 79% повече спрямо 2017г., а тези с каравани под наем – със 78%. Броят на собствениците на кемпери и каравани също нараства, макар и с не така бурен темп. 13% е увеличението на кемперистите и 31% на караванерите. Делът на почиващите в бунгала остава същият като през 2017 г. – 20%.

Детайлите от проучването сочат, че към кемпери под наем все по-често се ориентират софиянците. Използването на ваканционни автомобили нараства и сред жителите на големите областни градове. Жителите на по-малките населени места показват явно предпочитание към собствените каравани като средство за почивка на къмпинг.

67% от всички участници в проучването споделят, че ходят с деца на къмпинг.

Най-много са семействата, които почиват с 1 дете (48,9%), а тези с две деца се нареждат съвсем близо до тях (37,3%). Средната възраст на децата на къмпинг е 8 години и половина. Най-активни са почиващите с деца на възраст между 3 и 10 години. 

Удобството на къмпинг площите е водещо при избор на къмпинг

Когато българите избират място за почивката си на къмпинг в България, трите най-важни фактора са удобството на площите за къмпингуване, електричество и вода до къмпинг местата и хигиена на санитарните възли. Едва след това се нареждат близостта до водоем, заведения за хранене и природата наоколо. В дъното на факторите за избор са близостта до културни и исторически обекти, охраната и сигурността, лесният достъп с автомобил. Цената се оказва фактор в сянка. Едва 5% от анкетираните посочват, че тя е важна за тях.

Проучването имаше за цел да разбере кои според българите са най-големите проблеми в развитието на българския къмпинг туризъм.

Липсата на култура за къмпингуване у българина е основната спънка за възхода на сектора.

Това смятат 48,8% от отговорилите на въпроса. Липсата на подкрепа от страна на държавата е следващият основен фактор за изоставане на страната ни от темпът на развитие в Европа. На трето място българите поставят старата и морално овехтяла инфраструктура в съществуващите къмпинги.

 Едва ¼ от участвалите в анкетата споделят, че къмпингуват и в чужбина.

Гърция заема челното място сред най-предпочитаните дестинации. На въпроса „Какво ви харесва там?“ респондентите посочват непосредствената близост до морето, чистотата в къмпинга, природата, цялостните добри битови условия, спокойствието, редът и тишината. Сред другите дестинации с по-скромни дялове са Украйна, Словения, Хърватия, Италия, Португалия, Австрия.

Анализ и текст: Цветомира Цоцова, Camping.bg

препоръчани новини

Hymer в България: Tramp S 695, модел 2020 г.

Hymer в България: Tramp S 695, модел 2020 г.

"Hymer в България" е съвместна инициатива на Camping.bg и официалния представител на Hymer...