Нови данни от Евростат потвърждават устойчивостта на къмпинг туризма на пандемията

29.07.2022
Нови данни от Евростат потвърждават устойчивостта на къмпинг туризма на пандемията

Сезонността винаги е имала голямо влияние върху туризма. През 2021 г. обичайният сезонен модел за нощувки в местата за туристическо настаняване в ЕС се доближи до нивата преди пандемията, съобщава Евростат. Това се случва, след като ефектите от пандемията COVID-19 причиниха сезонните отклонения да станат още по-изразени през 2020 г. - по-малко от 3% от общия годишен брой нощувки са били реализирани през април и май същата година, докато от друга страна, 24% от общия брой нощувки са били реализирани през пиковия месец август.

През 2020 г. пандемията донесе над 50% спад както на туристите, така и на нощувките в местата за настаняване в ЕС в сравнение с 2019 г. През 2021 г., въпреки увеличенията с повече от 25% в сравнение с 2020 г., броят на пристигащите (-42%) и прекараните нощувки (-37%) все още не достигат нивата от 2019 г.

Линейна графика: Месечно разпределение на нощувките в туристически места за настаняване в ЕС, 2019, 2020 и 2021 г., % дял през цялата година
(Клик за отваряне на картинката в по-голям размер)


Въпреки голямата концентрация на брой туристи и нощувки през летните месеци на 2020 г., спадът в абсолютни стойности беше забележителен в сравнение с 2019 г., докато през 2021 г. имаше ясни признаци за възстановяване.

През двата летни месеца юли и август на 2021 г. са реализирани 782 милиона нощувки в местата за настаняване на туристи в ЕС. Това е увеличение спрямо 2020 г. (610 милиона нощувки; +28%), но по-малко от предпандемичната 2019 г. (926 милиона нощувки; -16%).

Линейна графика: Нощувки в туристически места за настаняване в ЕС по тип  - 2019, 2020 и 2021 г., среден индекс 2019 = 100
(Клик за отваряне на картинката в по-голям размер)


Разбивката по тип настаняване разкрива, че през 2021 г. сезонните колебания са били по-слабо изразени за хотелите, отколкото за другите туристически места за настаняване. Това също така показва, че летният пик е отчасти свързан с по-високата сезонност за другите видове настаняване, главно къмпингите, които зависят много повече от времето (и често са затворени през зимата).

През юли и август 2021 г. броят на нощувките в къмпинги, се доближи много до цифрите за 2019 г. (95% от нивата за 2019 г.). От друга страна, хотелите, както и ваканционните и други места за настаняване за кратък престой бяха по-далеч от нивата преди пандемията (съответно 78% и 89% от нивата от 2019 г.).

 

Веселин Вълев
Camping.bg

Източник: Евростат

Заглавна снимка: Веселин Вълев / Camping.bg

 

Следвайте  Camping.bg  в:

    

 

препоръчани новини

Подкаст Camp to Joy: Росен Илиев, Getsby и 70 000 км за 10 месеца из Америките

Подкаст Camp to Joy: Росен Илиев, Getsby и 70 000 км за 10 месеца из Америките

Camp to Joy - подкаст на camping.bg Разширяваме границите Ето ни и нас с Camp to Joy сред създателите на...

Терен за къмпинг до Пирдоп беше избран в конкурса за проектиране тази година

Терен за къмпинг до Пирдоп беше избран в конкурса за проектиране тази година

Избрахме терен за четвъртото издание на конкурса за студентски проекти за изграждане на къмпинг....