Няма да се карат кемпери над 3,5 т с книжка категория В

На 1 март Европейската комисия представи предложения за осъвременяване на правилата за свидетелствата за управление на МПС, в т.ч. за въвеждане на цифрово свидетелство за управление, важащо в целия ЕС, и нови разпоредби за улесняване на принудителните мерки за изпълнение на правилата за движение в трансграничен план. Както вече ви бяхме информирали, сред първоначалните предложения фигурираше и такова за увеличаване на максимално допустимата маса за управление на МПС с шофьорска книжка категория В до 4,25 тона.

За съжаление, сред приетите от ЕК предложения не фигурира това за общото увеличение на масата. Прието е увеличение, но с ограничено приложение, което касае с шофьорска книжка категория В да се управляват превозни средства с нулеви емисии с маса до 4,25 тона. Мотивът за това е, че този тип превозни средства, снабдени с батерии, понякога са по-тежки. Това право обаче ще важи след втората година от издаване на шофьорската книжка, т.е. след две години шофьорски стаж.

Основна цел на новите правила, според ЕК е повишаването на безопасността на движението по пътищата с помощта на следните мерки:

- Изпитателен срок от най-малко две години за начинаещите (новите) водачи след преминаването на изпита, както и правило за нулева толерантност към управлението в нетрезво състояние. Това е много важно, защото 2 от всеки 5 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с причинена смърт са с участието на водач на възраст под 30 г., макар че младите водачи са само 8 % от всички водачи на автомобили.
- Осигуряване на възможност за младежите да полагат изпит и да започват да управляват автомобили и камиони с придружител от 17-годишна възраст, така че да трупат водачески опит.
- Приспособяване на обучението и изпитването на кандидатите за водачи с цел по-добра подготовка на водачите за наличието на уязвими участници в движението. Така ще се спомогне за повишаване на безопасността на пешеходците, велосипедистите и ползвателите на електрически скутери/тротинетки и електрически велосипеди по време на прехода на ЕС към по-устойчива градска мобилност.
- По-целенасочена оценка на здравната годност за управление, като се има предвид напредъкът в лечението на такива заболявания като диабета. Водачите ще бъдат също така насърчавани да обновяват водаческите си умения и знания, за да не изостават от технологичните промени.

За да се опрости признаването на свидетелствата за управление между държавите членки, Комисията предлага въвеждане на цифрово свидетелство за управление на МПС – първото в света. Така подмяната, подновяването или замяната на свидетелство за управление ще стане много по-лесна, тъй като всички процедури ще се извършват по интернет. Също така за гражданите на държави извън ЕС със сравними стандарти за безопасност на движението по пътищата ще бъде по-лесно да заменят свидетелството си срещу свидетелство от ЕС.

Обновените правила за изпитите ще бъдат съобразени с преминаването към превозни средства с нулеви емисии. Например по време на изпитите ще се оценяват знанията и уменията, свързани с усъвършенстваните системи за подпомагане на управлението и други автоматизирани технологии. Начинаещите водачи ще научават също така как стилът им на управление въздейства върху емисиите им – например времето на смяна на предавката. Накрая, ще бъде променена разрешената маса за МПС от категория В за съобразяване с превозните средства с алтернативно гориво, тъй като превозните средства с нулеви емисии, снабдени с батерии, понякога са по-тежки.

 

Веселин Вълев
Camping.bg

Източник: Европейска комисия
Снимка: Веселин Вълев

 

Следвайте  Camping.bg  в: