Община Царево прие нова наредба с глоби до 5000 лв. за къмпингуване

17.06.2019
Община Царево прие нова наредба с глоби до 5000 лв. за къмпингуване

Общинският съвет на Царево гласува почти единодушно нова Наредба за опазване на обществения ред и околната среда, предаде БНР. Това се случва, тъй като действащата до момента наредба беше отменена от съда през месец април поради неспазена процедура при приемането й от местната власт през 2008 г.

Проектът за нова наредба почти дословно копира забраните за свободно къмпингуване и глобите за тяхното нарушение от вече отменената. Така например, с чл. 27, т. 16 се забранява разполагането и/или ползването на палатки, каравани и други съоръжения за къмпингуване и бивакуване в имоти на територията на общината, чието отреждане е различно от „за курортно-рекреационна дейност”, както и в имоти, определени „за курортно-рекреационна дейност” без издадено по надлежния ред разрешение от главния архитект на Община Царево. На нарушителите се налага наказание глоба в размер от 200 до 2 000 лв., а при повторно нарушение - в размер от 2 000 до 5 000 лв. Нещо повече, същата глоба се налага и на собственика на имота, който е допуснал къмпингуване в него без преди това да има разрешение от общината.

В следващия член 27а  се поставя изискване разполагането на палатки, каравани и кемпери в имоти задължително да бъде придужено от натариално заверено съгласие от собственика на имота. Декларацията следва да се внесе в общината до 7 дни преди разполагането. Следващо изискване е къмпингуващите в даден имот да определят свой представител, който трябва да сключи договор с общината, по силата на който поема задължение за почистването му при напускане. Не става ясно дали се заплащат такси за тази процедура.

Новата наредба все още не е публикувана на сайта на Община Царево, както и протокола и решението на Общинския съвет за приемането й.

Веселин Вълев
Camping.bg

препоръчани новини

Новият Къмпинг пътеводител на България

Новият Къмпинг пътеводител на България

Новият Къмпинг пътеводителят на България вече е в печат. Той ще съдържа информация за 29 български къмпинга. През...

България има нужда от много нови къмпинги

България има нужда от много нови къмпинги

Къмпинг туризмът е един от най-динамично развиващите се сектори в Европа и света. Официалните статистики на...