Парламентът гласува за отмяна на забраната за диво къмпингуване на морето

07.04.2016
Парламентът гласува за отмяна на забраната за диво къмпингуване на морето

Къмпингуването извън категоризираните къмпинги да бъде регулирано от Министерството на туризма с подзаконов нормативен акт, а забраната за къмпингуване в Зона А на Черноморското крайбрежие да отпадне – това гласуваха на първо четене в пленарната зала депутатите днес.

В края на месец март две групи народни представители внесоха предложения за регулиране на къмпингуването. Това беше направено като отзвук на протестите на Орлов мост, пред Президентството и в общо 6 града от страната по повод наложената забрана за къмпингуване в Зона А на Черноморското крайбрежие и предвижданата тогава тотална забрана за свободно разполагане на палатки, кемпери и каравани на територията на цялата страна.

Едното предложение (Предложение 1), внесено от Цвета Караянчева и група народни представители от ГЕРБ, цели установяване на ясни правила за къмпингуване, включително извън категоризираните къмпинги, като предвижда редът и условията за това да се определят със Закона за туризма, в съответствие със специалните условия и ред, предвидени в други нормативни актове. С Предложение 1 се предвижда отмяна на забраната за къмпингуване и паркиране в зона „А“ извън определените за това места.

Второто предложение (Предложение 2) бе внесено от Найден Зеленогорски и група народни представители. В него се предвижда да могат да се определят места за временно разполагане на палатки, каравани или кемпери, без промяна на предназначението на поземлени имоти или части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, попадащи в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии. Тези места да не се категоризират като къмпинги съгласно Закона за туризма и в тях да се разрешава единствено поставянето на обекти по смисъла на чл. 153, ал. 1, т. 5 от Закона за горите. Условията и редът за определянето им да са разписани в съвместна наредба на министъра на земеделието и храните, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма. Предложение 2 предвижда запазване на забраната за къмпингуване и паркиране в зона „А“ извън определените за това места.

На заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм вчера, 6-ти април, депутатите предложиха да не се приема на първо четене в Народното събрание нито едното от двете предложения. Преди това, на 30 март Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление подкрепи законопроекта на ГЕРБ и отхвърли този на Найден Зеленогорски.

Днес Народното събрание прие на първо четене Предложение 1 на ГЕРБ. С това се прави първата крачка към окончателното премахване на спорната забрана за диво къмпингуване и паркиране в зона "А" на Черноморското крайбрежие. Сега депутатите имат възможност да внесат нови предложения, които да бъдат гледани от двете ресорни комисии на второ четене и след това окончателно гласуване в зала.

Camping.bg

препоръчани новини

Новият Къмпинг пътеводител на България

Новият Къмпинг пътеводител на България

Новият Къмпинг пътеводителят на България вече е в печат. Той ще съдържа информация за 29 български къмпинга. През...

България има нужда от много нови къмпинги

България има нужда от много нови къмпинги

Къмпинг туризмът е един от най-динамично развиващите се сектори в Европа и света. Официалните статистики на...