Понятието "къмпинг туризъм" ще бъде дефинирано в Закона за туризма

02.06.2016
Понятието "къмпинг туризъм" ще бъде дефинирано в Закона за туризма

Понятието "къмпинг туризъм" ще бъде дефинирано в Закона за туризма - това съобщават от Българска асоциация за къмпинг и караванинг във форума към интернет сайта на сдружението.

След 3 срещи на работната група, създадена от Министерството на туризма специално за разработване на регламент за къмпингуването  се е стигнало до следната обобщена дефиниция за понятието "къмпинг туризъм", която ще залегне в Закона за туризма: 

Къмпинг туризъм е дейност, която се извършва на открито и включва отдих, физическа активност и възстановяване и/или практикуване на всички видове туризъм по смисъла на този закон, с използване на средства за временен подслон сред природата и при спазване на действащото законодателство.

Първоначалната нагласа на участващите в къмпинг дебата бе да се дефинира понятието "къмпингуване", но по идея на БАКК се стигна до въвеждане на къмпинг туризма като вид туризъм в закона, като първоначалното им предложение за дефиниция бе изгладено от експертите на МТ.

Camping.bg ще продължава да следи темата.

препоръчани новини

Hymer в България: Tramp S 695, модел 2020 г.

Hymer в България: Tramp S 695, модел 2020 г.

"Hymer в България" е съвместна инициатива на Camping.bg и официалния представител на Hymer...