Понятието "къмпинг туризъм" ще бъде дефинирано в Закона за туризма

02.06.2016
Понятието "къмпинг туризъм" ще бъде дефинирано в Закона за туризма

Понятието "къмпинг туризъм" ще бъде дефинирано в Закона за туризма - това съобщават от Българска асоциация за къмпинг и караванинг във форума към интернет сайта на сдружението.

След 3 срещи на работната група, създадена от Министерството на туризма специално за разработване на регламент за къмпингуването  се е стигнало до следната обобщена дефиниция за понятието "къмпинг туризъм", която ще залегне в Закона за туризма: 

Къмпинг туризъм е дейност, която се извършва на открито и включва отдих, физическа активност и възстановяване и/или практикуване на всички видове туризъм по смисъла на този закон, с използване на средства за временен подслон сред природата и при спазване на действащото законодателство.

Първоначалната нагласа на участващите в къмпинг дебата бе да се дефинира понятието "къмпингуване", но по идея на БАКК се стигна до въвеждане на къмпинг туризма като вид туризъм в закона, като първоначалното им предложение за дефиниция бе изгладено от експертите на МТ.

Camping.bg ще продължава да следи темата.

препоръчани новини

Новият Къмпинг пътеводител на България

Новият Къмпинг пътеводител на България

Новият Къмпинг пътеводителят на България вече е в печат. Той ще съдържа информация за 29 български къмпинга. През...

България има нужда от много нови къмпинги

България има нужда от много нови къмпинги

Къмпинг туризмът е един от най-динамично развиващите се сектори в Европа и света. Официалните статистики на...