Предлагат драстично увеличение на глобите за свободно къмпингуване по морето

07.05.2019
Предлагат драстично увеличение на глобите за свободно къмпингуване по морето

Одобреният от Министерски съвет проектозакон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие предизвика много реакции в обществото. Подадени бяха редица отрицателни становища срещу определени текстове в него. Сред най-спорните негови разпоредби се оказа забраната за поставяне на "плажни принадлежности" върху дюни и съответно предвиждането на високи глоби за нарушителите.

Проектозаконът мина обсъждане в комисии на Народното събрание и в края на март беше приет на първо четене от депутатите. Преди второто гласуване са постъпили общо пет предложения от народни представители за изменения и допълнения. Три от тях са направени от депутати от управляващата коалиция и касаят пряко къмпингуването по морето. Ето кои са по-важните моменти от тях:

Петима депутати от ГЕРБ са внесли на 25 април предложение за отпадане на забраната и съответно глобата за разполагане на плажни принадлежности върху пясъчни дюни. В мотивите си те изтъкват, че по този начин ще се избегне спорното тълкуване на недефинираното понятие "плажни принадлежности". По този начин в чл. 17а, ол. 2 от закона ще има само забрана за поставяне на палатки и преминаването, паркирането и престоят на пътни превозни средства върху дюни. Административната санкция пък за поставяне на палатка ще бъде в рамките на от 500 до 3 000 лева.

Свое предложение е внесъл и председателят на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и депутат от Обединени патриоти Искрен Веселинов. С него се предлага въвеждането на законова възможност за обособяване на места за палатки, кемпери и каравани в частни, държавни и общински имоти извън плажове и дюни, без промяна на предназначението им и без категоризация като туристичеки обект - къмпинг. В имотите няма да има право на строителство, а само на поставяне на елементи свързани с отдиха - пейки, скари, дървени огради, чешми и др. Регулацията следва да става по наредба, която трябва да се приеме от няколко министерства в срок до 3 месеца. Сред мотивите си Искрен Веселинов изтъква "безобразното разполагане на палатки, кемпери и каравани" по плажове и дюни, "липсата на достатъчно къмпинги по крайбрежието, лошото състояние на част от съществуващите", както и липсата на законова регулация за къмпингуване извън категоризираните къмпинги. Липсата на единна нормативна уредба, според него, може да бъде запълнена от въпросната наредба относно местата за временно настаняване на палатки, каравани и кемпери, която да бъде приета едновременно от четири министерства - Министерство на земеделието, Министерство на регионалното развитие, Министрество на околната среда и Министерство на туризма.

В предложението си Искрен Веселинов засяга и административните наказания. Неговото виждане е, че "който постави палатка, шатра или паркира кемпер или каравана" извън обособените за това места следва да бъде санкциониран в диапазона от 500 до 3 000 лв. А който устройва места за разполагане на палатки, кемпери или каравани в нарушение на закона подлежи на санция от 2 000 до 20 000 лв. При повторно нарушение сумите вече стават от 6 000 до 60 000 лв.

Депутатът от Обединени патриоти Християн Митев е внесъл на 25.04.2019 г. предложение за драстично вдигане на санкциите за свободно къмпингуване на неохраняеми плажове, чрез прецизиране на текста на предложения нов чл.26. В него, освен преместваемите обекти, народният представител изрично добавя и палатки, шатри, заслони, каравани и кемпери. Сред забранените места се добавят и плажовете за природосъобразен туризъм - Карадере, Иракли и Корал. Глобата за нарушение на тази разпоредба са от 5 000 до 10 000 лв. или имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв. Мотивът, който Християн Митев изтъква е сред обичайно използваните от противниците на свободното къмпингуване по морето, а именно - ограничаване на замърсяването с биологичен, химически произход и пластмасови отпадъци.

Християн Митев прави предложение и за многократно увеличение на санкциите за поставянето на палатка върху дюни по чл. 30, ал. 1 - от 2 000 до 10 000 лв. Към забраната за палатките, депутатът предлага да се добавят и шатри, навеси и заслони, като по този начин се покрива практически напълно къмпингуването. Още повече, че със следващата алинея на същия член се санкционира и преминаването, спирането и паркирането на пътни превозни средства върху дюни.

Предстоят отново обсъждания на предложенията в комисии, след което окончателно гласуване на второ четене от народните представители.

 

Веселин Вълев
Camping.bg

Снимка: parliament.bg

препоръчани новини

Camping.bg започна работа по къмпинг картата на България за 2020 г.

Camping.bg започна работа по къмпинг картата на България за 2020 г.

Екипът на Camping.bg вече работи усилено по подготовката за печат на къмпинг картата на България за 2020 година....

Резултати от Годишната класация на къмпингите в България 2019

Резултати от Годишната класация на къмпингите в България 2019

Приключи Годишната класация на къмпингите в България #BestBGcamp. Проучването се проведе за пета поредна година в...