Президентът не наложи вето, но ще сезира Конституционния съд

12.03.2016
Президентът не наложи вето, но ще сезира Конституционния съд

Президентът Росен Плевнелиев обнародва поправките в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), които предизвикаха протести на любителите на къмпинг туризма и природозащитници. Той заявява обаче, че ще сезира Конституционния съд заради въведените глоби за къмпингуване и паркиране на 100 м. от плажовете и морето.

Плевнелиев заявява, че приветства тази част от промените в ЗУЧК, с които се цели съхраняването на малкото останали в България плажове с естествени природни дадености - Иракли, Карадере и Корал и обявяването им за морски плажове за природосъобразен туризъм.

Държавният глава очаква "от институциите, отговорни за осъществяване на държавната политика в областта на туризма и за опазване на Черноморското крайбрежие, да предприемат последващи действия, които да гарантират в максимална степен запазването на цялостния облик на тези плажове. Забраната за отдаването им на концесия и под наем, както и осъществяването на каквато и да е стопанска дейност  върху тях е мярка за опазването им, но само тя не е достатъчна. Не може да се опазят биологичното разнообразие и екосистемите на тези плажове и да се съхрани естественото им състояние, ако се застрои ивицата зад тях. Трябва да уважаваме и потребността на част от българските граждани да почиват не в хотели и комплекси, а максимално близо до природата."

Плевнелиев също така смята, че е "необходима цялостна политика за развитие на туризма и опазване на Черноморското крайбрежие, включително и правила за къмпингуване. Не къмпингуването обаче променя трайно облика на Черноморското ни крайбрежие, а застрояването. Липсата на ясна визия за запазване на малкото останали незастроени територии е притеснително, но не е предмет на тези законови промени."

Президентът счита, че проблемите няма да бъдат решени с налагането на глоби в размер от 1000 до 10 000 лв. за паркиране и къмпингуване. Според него високите санкции за формални нарушения, без да се държи сметка за степента на въздействието им върху природните ресурси и околната среда, противоречат на чл. 55 от Конституцията и чл. 52 от Харта на основните права на Европейския съюз и са непропорционални. Поради тези съображения президентът Плевнелиев декларира, че ще сезира Конституционния съд на Република България с искане за установяване на противоконституционност на въведените глоби за къмпингуване и паркиране.

В заявлението си президентът отчита и демонстрираната "обществена реакция на недоволство от част от приетите промени". Според него "начинът на приемане на тази поправка, внесена между първо и второ четене без своевременно публично оповестяване и обществено обсъждане, създава негативна нагласа и поставя под съмнение добрите намерения".

Пълното изявление на президента може да прочетете ТУК.

Camping.bg

препоръчани новини

Hymer в България: Tramp S 695, модел 2020 г.

Hymer в България: Tramp S 695, модел 2020 г.

"Hymer в България" е съвместна инициатива на Camping.bg и официалния представител на Hymer...