Приета е новата Наредба за изискванията към къмпингите и реда за категоризирането им

05.08.2015
Приета е новата Наредба за изискванията към къмпингите и реда за категоризирането им

На заседание на Министерския съвет днес, 5 август 2015 г. бе приета новата Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията. Правното основание за изготвянето и приемането на Наредбата е чл. 121, ал. 5, от Закона за туризма. Постановлението за премане е внесено от Министъра на туризма - г-жа Николина Ангелкова.

В раздел "Решенията накратко" на сайта на Министерския съвет се казва следното по отношение на частта, засягаща категоризацията и функционирането на къмпингите в България: 

"Наредбата обръща специално внимание на къмпингите и на отделните територии в тях, предназначени за ползване от каравани/кемпери, палатки или с изградени бунгала. Въведени са минимални изисквания за този вид туристическа услуга - наличие на ел. инсталация и електрическо захранване за всяка къмпингова единица. Палатките ще имат маркировка, като необходимата площ за една палатка е 50 кв. м. (за къмпинг категория „три звезди“), 40 кв. м (за „две звезди”) и 32 кв. м (за „една звезда“). Мястото за каравани също трябва да е маркирано и оборудвано, с достъп на вода и електричество."

Пред м. май 2015 г. Българският къмпинг портал - Camping.bg с подкрепата на 10 категоризирани къмпинга в България внесе в Министерство на туризма становище по проекта на Наредбата, което засягаше както предвидените размери на къмпинг единиците за палатки и за каравани, така и цялостните критерии за категоризиране на къмпингите в съответния брой звезди. От предоставеното резюме на сайта на Министерски съвет не става ясно каква част от препоръките са взети предвид от законотворците и дали в новата наредба ще има разграничение в размера на площите, предвидени за палатки и предвидени за кемпери и каравани (Виж анализ на проекта на Наредбата тук).

В резюмето на приетата наредба се казва още, че "към всички обекти и категории са разписани изисквания за образование, професионална и езикова квалификация, на които следва да отговарят ключовите фигури от персонала на съответния обект". Заложените критерии за езикова и професионална квалификация за къмпинги една звезда в проекта на наредбата бяха твърде високи, което по мнение на мнозинството къмпинг собственици е излишно изискване, което не допринася за по-ефективно управление на къмпинга. 

След влизане в сила на наредбата, действащите места за настаняване и заведения за хранене ще разполагат с 6-месечен гратисен период, за да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания. Всички новосъздадените обекти след датата на обнародването й ще се категоризират по новите изисквания.

 

препоръчани новини

Георги Дадов - управител на къмпинг Къпиновски манастир: Къмпингите продават...

Георги Дадов - управител на къмпинг Къпиновски манастир: Къмпингите продават...

Къмпинг Къпиновски манастир вече години наред печели доверието на мнозина любители на къмпинг туризма и привлича...

Ултрамодерен глемпинг с къмпинг и СПА зона в Пловдив вече приема гости

Ултрамодерен глемпинг с къмпинг и СПА зона в Пловдив вече приема гости

Високотехнологичен комплекс със зона за кемпери, каравани и палатки, тематични глемпинг къщички, мотел и СПА...