Проектът на нова наредба за категоризация на къмпингите е публикуван за обществено обсъждане

27.03.2020
Проектът на нова наредба за категоризация на къмпингите е публикуван за обществено обсъждане

Публикуван е за обществено обсъждане проект на нова наредба регламентираща с пълно наименование Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, редът за определяне на категория, както и условията и редът за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости.

Процедурата по приемане на новия нормативен акт беше стартирана от Министерство на туризма през 2019 г. Тогава като основен мотив за изготвянето му бяха напосочени измененията в Закона за туризма от 2018 г. Сега това е допълнено и с нови текстове от 2020 г. в Закона за държавния бюджет и Закона за туризма касаещи стаите, апартаментите и къщите за гости.

Новата наредба ще отмени сега действащата Наредба за категоризиране на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията, приета през 2015 г.

Camping.bg ще прегледа обстойно документите в частта им, касаеща къмпингите и при нужда ще подготви становище.

Документите са достъпни на сайта на Портала за обществени консултации ТУК.

Срокът за внасяне на становища по проекта е 23.04.2020 г.

 

Веселин Вълев
Camping.bg

Снимка: Цветомира Цоцова / Camping.bg (къмпинг Къпиновски манастир)

препоръчани новини

Къмпинг Ботуша край Балчик Ви очаква!

Къмпинг Ботуша край Балчик Ви очаква!

Ботуша е сред новоизградените къмпинги на северното ни Черноморие. Намира се в местност Иканталъка, на 15 мин. с...

Къмпингите стартират сезон 2020. Актуална информация за работата им.

Къмпингите стартират сезон 2020. Актуална информация за работата им.

След изтичане на въведеното извънредно положение къмпингите в България вече могат да приемат гости. По-долу ще...