Пътуване в Европа 2017 г.

08.01.2017
Пътуване в Европа 2017 г.

28-те държави от Европейския съюз се простират по целия европейски континент от Лапландия на север до Средиземно море и от западния бряг на Ирландия до бреговете на Кипър — един пъстър гоблен от скалисти брегове, пясъчни плажове, плодородни пасища, безводни равнини, езера, гори и арктическа тундра.

Народите на Европа, които имат разнообразни традиции, култури и езици, представляват около 7% от населението на света. Историческото им наследство е увековечено в праисторически пещерни рисунки, гръцки и римски антики, мавританска архитектура, средновековни крепости, ренесансови дворци и барокови църкви. Модерна Европа също привлича пътешественика със своите изпълнени с живот градове, пъстри културни празненства, зимни и летни спортове и разнообразна кухня.

Европейците обичат да пътуват. Премахването на повечето паспортни и багажни формалности и използването на една и съща валута — еврото — в 19 държави от ЕС улесниха пътуването значително. Създаването на единен пазар от над 500 милиона души води до по-голям избор и по-ниски цени. Всъщност за повечето европейци е също толкова лесно да пътуват в ЕС, колкото и в родната си държава.

 

Необходими документи

За граждани на ЕС

Паспорт или лична карта

Между 22 държави от ЕС вече не се извършват гранични проверки. Това се дължи на шенгенските правила, които са част от законодателството на ЕС. Всички държави от ЕС, с изключение на България, Ирландия, Кипър, Обединеното кралство, Румъния и Хърватия, са пълноправни членове на Шенген. Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария също са членове на Шенген, но не и на ЕС. Шенгенските правила премахват контрола по вътрешните граници, но въвеждат ефикасен контрол по външните граници на ЕС и обща визова политика. Проверките по вътрешните граници могат по изключение да бъдат въведени отново за ограничено време в случай на сериозна заплаха за обществения ред или за вътрешната сигурност в дадена държава членка.

Когато пътувате до шестте държави извън Шенген или се връщате от тях, както и когато прекосявате външните граници на ЕС, трябва да представите валиден паспорт или лична карта. Носете ги със себе си и когато пътувате в ЕС, защото могат да Ви ги поискат като доказателство за самоличност или от съображения за сигурност. Преди да пътувате извън ЕС, проверете какви документи се изискват от нечленуващата в ЕС държава, която смятате да посетите. Имайте предвид, че валидни са единствено документите, издадени от националните органи.

Децата трябва да имат собствен паспорт или лична карта.

Виза

Нямате нужда от виза при пътуване в рамките на ЕС.

За граждани на държави извън ЕС

Паспорт

Имате нужда от валиден паспорт.

Виза

Гражданите на над 50 държави не се нуждаят от виза за посещения в ЕС с продължителност до 90 дни. Като цяло повечето граждани на ЕС също не се нуждаят от виза, за да посетят тези трети държави. Сред тях са Австралия, Канада, Нова Зеландия, Съединените щати и Япония.

Списъкът на държавите, чиито граждани имат нужда от виза при пътуване до Ирландия или Обединеното кралство, е малко по-различен от списъците в другите държави от ЕС. Подайте документи за виза в консулството или посолството на държавата, която смятате да посетите.

Ако имате шенгенска виза, можете да пътувате до всички държави от Шенген. Освен това, ако имате валидно разрешение за пребиваване, издадено от държава от Шенген, можете да останете до 90 дни в други държави от Шенген. Възможно е да Ви трябва виза за посещение на държавите от ЕС, които са извън Шенген.

Пари

Еврото

В момента еврото се използва от около две трети от гражданите на ЕС, или над 337 милиона души в 19 държави от ЕС — Ав¬стрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерлан¬дия, Португалия, Словакия, Словения, Финландия и Франция (вж. картата на следващата страница).

Символът на еврото е €. Евробанкнотите са едни и същи във всички държави, а монетите, които се секат във всяка държава, имат една обща и една различна страна, носеща характерно национално изображение. Всички банкноти и монети могат да се използват във всички държави от ЕС, въвели еврото, вклю¬чително в много от отвъдморските им територии.

Андора, Ватиканът, Монако и Сан Марино са въвели еврото като своя национална валута по споразумение с ЕС. Някои държави и територии, като например Косово и Черна гора, използват еврото като своя валута де факто.

В европейските държави извън еврозоната много хотели, мага¬зини и ресторанти, особено в туристическите райони, приемат плащания както в евро, така и в национална валута, въпреки че не са задължени по закон.

Пари в брой и карти

Благодарение на правилата на ЕС банките начисляват за международни плащания в евро в рамките на ЕС същата такса като за национална трансакция на същата стойност в евро. Това означава, че тегленето на суми в евро от банкомати навсякъде в Съюза струва толкова, колкото във Вашата държава, когато теглите пари от банкомат, който не е на Вашата банка. Едни и същи такси трябва да се прилагат за всички плащания в евро с дебитни или кредитни карти и за преводи или плащания чрез директен дебит в евро без значение дали трансакцията се осъществява във Вашата държава или в рамките на ЕС. Таксите за всички трансакции могат, разбира се, да се различават значително между различните банки.

Международните плащания в други валути не са обект на тези разпоредби.

Блокирайте незабавно изгубена или открадната банкова карта, като се обадите на институцията, която я е издала. Запишете си номера, на който трябва да позвъните, преди да тръгнете на път.

Ако влизате в ЕС или излизате от ЕС с 10 000 евро или повече в брой (или еквивалентна сума в друга валута), трябва да ги декларирате пред митническите власти.

 

Пазаруване

В рамките на ЕС

Няма ограничения за нещата, които можете да купите и да вземете със себе си, когато пътувате между държави от ЕС, стига те да са за лична употреба, а не за препродажба. Данъците (ДДС и акцизи) са включени в заплатената от Вас цена и не дължите допълнителен данък в другите държави от ЕС.

Тютюневи изделия и алкохол

Всяка държава може да установи примерни количества за определяне на това дали тютюневите изделия и алкохолът са за лична употреба. Ако носите по-големи от тези количества, могат да Ви зададат въпроси, за да проверят дали имате търговски намерения. Държавите не могат обаче да определят примерни равнища, по-ниски от:

 •     800 цигари,
 •     400 пурети,
 •     200 пури,
 •     1 кг тютюн,
 •     10 литра спиртни напитки,
 •     20 литра подсилено вино (като например порто или шери),
 •     90 литра вино (от които не повече от 60 литра пенливо вино),
 •     110 литра бира.

Храни

Когато пътувате в рамките на ЕС, няма общи ограничения за преноса на месо или млечни продукти.

Пристигане в ЕС

Ако влизате в ЕС от държава извън него, можете да донесете със себе си стоки, освободени от ДДС и акцизи, за лична употреба в посочените по-долу граници. Същото важи, ако пристигате от Англо-нормандските острови, Гибралтар, Канарските острови или други територии, където правилата на ЕС за ДДС и за акцизите не се прилагат.

Алкохолни напитки

 •     1 литър спиртни напитки над 22 об. % или 2 литра подсилено или пенливо вино
 •     4 литра непенливо вино
 •     16 литра бира

Тютюневи изделия

Всяка държава от ЕС избира дали да прилага по-високите или по-ниските граници за пътниците, идващи от държави извън ЕС. Някои държави прилагат по-ниските граници само за пътуващите по суша и по море (България, Гърция, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Швеция), а други — за всички пътуващи (Естония и Румъния).

 

по-висока граница по-ниска граница
200 цигари или 40 цигари или
100 пурети или 20 пурети или
50 пури или 10 пури или
250 г тютюн или 50 г тютюн

Пътуващите на възраст под 17 години не могат да ползват тези разрешени количества алкохол и тютюневи изделия.

Други стоки, включително парфюми

На стойност до 430 евро за пътуващите по въздух и по море.
На стойност до 300 евро за останалите пътуващи.
Някои държави от ЕС прилагат по-ниска граница за пътуващите под 15 години, но тя не може да бъде по-ниска от 150 евро.

Храни

Незаконно е да внасяте в ЕС месо или млечни продукти, дори и в малки количества, когато се връщате от повечето държави извън ЕС. Единствените изключения са Андора, Гренландия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Сан Марино, Фарьорските острови и Швейцария. Целта е да бъде защитен добитъкът в ЕС от болести по животните.
 

Помощ за потребителите

Като потребители имате право на справедливо третиране, на продукти, които отговарят на приемливи стандарти, и на обезщетение, ако възникне проблем, навсякъде в ЕС.

Трябва да знаете какво ядете

Можете да сте сигурни в безопасността на храната, която консумирате, благодарение на строгите закони за производство, преработка и продажба на храни. Подобрените правила за етикетиране на хранителните продукти водят до по-ясна, по-изчерпателна и по-точна информация за съдържанието на тези продукти.
Търсете логото на ЕС за биологични храни върху всички предварително пакетирани биологични продукти.

Трябва да знаете какво купувате

Защитени сте от множество нелоялни търговски практики както в интернет, така и в магазините. На уебсайтовете полетата, предварително отбелязани с отметка, вече са забранени, за да няма опасност например да платите, без да искате, за пътническа застраховка, когато купувате самолетен билет онлайн. Забранени са и необоснованите допълнителни такси за плащане с кредитна карта онлайн.

 На козметичните продукти трябва да е посочено колко дълго след отварянето им могат да бъдат употребявани. Проверете символа с отвореното бурканче.

 Продуктите за защита от слънцето имат ясни етикети, съдържащи стандартно указание за защитата от ултравиолетови лъчи (UVA).

 Маркировката върху определени продукти, като играчки, електроуреди и мобилни телефони, показва, че те отговарят на всички съответни изисквания на ЕС за безопасност, здраве и опазване на околната среда.

 Екомаркировката на ЕС се дава на продукти, които отговарят на високи екологични стандарти. Тя може също да Ви помогне да откриете екологосъобразни хотели, младежки общежития или къмпинги.

Сравнявайте цените

Пълната цена с ДДС на всички стоки за продажба трябва да е ясно посочена, както и цената за единица мярка — цената на килограм или на литър. Когато резервирате полет онлайн, общата цена на билета с всички включени такси трябва да бъде показана в самото начало на процеса на резервация.

Потърсете помощ при проблеми

Европейските потребителски центрове предлагат практическа информация за правата на потребителите от ЕС, както и безплатни съвети и съдействие при трансгранични жалби или спорове. Такива центрове има във всички 28 държави от ЕС, както и в Исландия и Норвегия. Съществува също така мобилно приложение — ECC-Net Travel, което съдържа множество практични съвети и информация.

 

Пътуване

Пътуване с автомобил

Шофьорска книжка

Валидна шофьорска книжка, издадена от държава от ЕС, се признава навсякъде в Съюза. Днес всички нови книжки се издават под формата на пластмасова карта в стандартен европейски формат. В повечето държави освен валидна шофьорска книжка трябва да носите със себе си и регистрационния талон на колата.

Автомобилна застраховка

Където и да пътувате в ЕС, автомобилната Ви застраховка автоматично Ви осигурява минималното покритие, изисквано от закона („гражданска отговорност“). Това важи също за Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Ако имате пълна застраховка в своята държава, тя най-вероятно е в сила при пътуване в други държави, но е най-добре да проверите това, преди да тръгнете на път.

Европейският формуляр за злополука, който можете да си набавите от Вашия застраховател или онлайн, е стандартен документ на няколко езика, който улеснява съставянето на протокол на място, ако претърпите произшествие в чужбина.

Зелената карта не е задължителна при пътуване в ЕС, но е международно признато доказателство за застраховка „Гражданска отговорност“. Ако не вземете със себе си зелена карта, носете застрахователния си договор.

Безопасно шофиране

Във всички държави от ЕС пътниците трябва да си слагат предпазните колани във всички превозни средства, оборудвани с такива колани. За децата трябва да се използва система за обезопасяване.
Използването на мобилен телефон по време на шофиране увеличава значително риска от злополука и е забранено в почти всички държави от ЕС, освен когато използвате хендсфри.

Максималната позволена концентрация на алкохол в кръвта варира между 0 мг/мл и 0,8 мг/мл. Друга важна информация за пътната безопасност във всяка държава от ЕС, включително за ограниченията на скоростта, принадлежностите за безопасност за автомобилисти и велосипедисти и задължителното използване на дневни светлини и зимни гуми, можете да намерите в мобилното приложение Going Abroad (Пътуване в чужбина). Шофьорите, които нарушат правилата за безопасно движение по пътищата в чужбина, например като шофират с превишена скорост или след употреба на алкохол, могат да бъдат издирени благодарение на подобрения трансграничен обмен на информация.

Не забравяйте, че в Ирландия, Кипър, Малта и Обединеното кралство трябва да карате от лявата страна на пътя и че в някои държави, като например Белгия, Нидерландия, Португалия и Франция, предимство обикновено имат идващите отдясно превозни средства.

Пътуване със самолет

Създаването на единен европейски пазар в областта на въздушния транспорт доведе до по-евтини билети и до много по-широк избор на превозвачи, маршрути и услуги за пътниците. Благодарение на ЕС всяка авиокомпания, чиито самолети отговарят на стандартите на ЕС за въздушна безопасност, може да изпълнява полети до и от всяка точка в ЕС, дори по вътрешни линии в друга държава.

Сигурност

За всички полети от летища в ЕС се прилагат общи правила на Съюза за проверка за сигурност на пътниците, ръчния багаж и регистрирания багаж. В правилата на ЕС е посочен списък на предметите, които не се допускат на борда на самолет, и на предметите, които не се допускат в регистрирания багаж, превозван в багажното отделение. За момента съществуват и ограничения за количеството течности, които могат да се носят в ръчния багаж. Първата стъпка за премахване на тези ограничения беше да се позволи на пътниците по летищата в ЕС да пренасят като ръчен багаж течности, закупени от безмитен магазин, при условие че артикулът и касовата бележка са запечатани в предоставения специален плик.

Безопасност

Въздухоплаването в Европа е сред най-безопасните в света благодарение на ефективното прилагане на високи стандарти. С цел подобряване на безопасността на авиокомпаниите на държави извън ЕС, техните самолети се инспектират в Европа, налага им се забрана за извършване на полети в европейското въздушно пространство, ако се установи, че не са безопасни или че органите на тяхната държава не упражняват достатъчен контрол върху тях, и от ноември 2016 г. всички авиокомпании на държави извън ЕС, извършващи полети към ЕС, ще трябва да притежават разрешение, удостоверяващо тяхното съответствие с международните стандарти за безопасност.

Пътуване с влак

ЕС разполага с железопътни линии с дължина от над 215 000 км. Над 7300 км високоскоростни линии в няколко държави, по които влаковете развиват до 350 км/ч, пътуват по важни оси като Лондон—Париж, Париж—Брюксел—Амстердам—Кьолн, Милано—Рим и Барселона—Мадрид. Много повече са в строеж или е предвидено да бъдат изградени.

Пътуване с кораб

Между държавите от ЕС има много важни морски маршрути, предлагащи редовни и висококачествени пътнически услуги като алтернатива и в съчетание със сухопътния, въздушния или железопътния транспорт. Има също над 41 500 км плавателни реки, канали и езера. ЕС е лидер в подобряването на морската безопасност и насърчаването на високи стандарти за качество със своите правила за защита на пътниците и екипажите на фериботите и морските съдове, плаващи от и до европейски пристанища, както и на пътническите кораби, плаващи в рамките на Съюза.

Пътуване с велосипед

Насладете се на европейските градове с помощта на една от стотиците схеми за велосипеди под наем на самообслужване, някои от които са съфинансирани от ЕС.
 

Права на пътниците

ЕС е единственото място в света, където пътниците имат цялостен набор от права при пътуване с всички видове транспорт: по суша, въздух и вода. Пътниците в ЕС, включително пътниците с увреждания или намалена подвижност, имат право да получават точна, навременна и достъпна информация, помощ и — при определени обстоятелства — обезщетение в случай на отмяна или големи закъснения. Пътниците имат също определени права по отношение на туристическите пакети.

Пътуващи с автобус

Всички пътуващи с автобуси имат право да получават адекватна информация за услугата и за правата си преди и по време на пътуването. Пътниците по международни линии, пътуващи на разстояние от поне 250 км, имат допълнителни права, като например право на помощ, възстановяване на разходите или друг маршрут в случай на закъснение или отмяна на дадено пътуване.

Пътуващи със самолет

Когато пътувате със самолет, имате право на информация, възстановяване на разходите, друг маршрут, обезщетение (при определени обстоятелства) и помощ, ако полетът Ви закъснее или бъде отменен или ако Ви откажат достъп на борда. Тези права важат за пътниците на всички полети от летище в ЕС и на полетите към ЕС, осъществявани от авиокомпании от Съюза. Авиокомпаниите носят отговорност в случай на злополука или при загубен или повреден багаж.

Пътуващи с влак

Пътуващите с влак имат право на навременна информация, възстановяване на разходите, премаршрутиране, помощ и обезщетение в случай на голямо закъснение или отмяна на влак по всички международни линии в рамките на ЕС. Правата на пътуващите по вътрешни линии могат да са различни в отделните държави.

Пътуващи по море и по вътрешни водни пътища

Пътуващите по море или по вътрешни водни пътища имат право на възстановяване на разходите, премаршрутиране, обезщетение и помощ при закъснения или отменени рейсове, както и право на адекватна и лесно достъпна информация. Тези права важат с малки изключения за хората, пътуващи с пътнически кораби, потеглящи от ЕС или пристигащи в ЕС, и с круизни кораби, потеглящи от пристанище в ЕС.

Пътници с увреждания и с намалена подвижност

Пътниците с увреждания или с намалена подвижност имат право на безплатна помощ в летищата, ЖП гарите, пристанищата и определени автогари, както и на борда на самолетите, влаковете, корабите и автобусите. Препоръчително е да уведомите превозвача или оператора на терминал за специфични нужди, когато резервирате, когато купувате билета предварително или поне 48 часа преди пътуването (36 часа, когато пътувате с автобус).

Ако пътувате с автомобил и имате право да ползвате специални паркоместа във Вашата държава, стандартната карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания се признава във всички държави от Съюза и Ви позволява да паркирате на местата за хора с увреждания в други държави от ЕС.

Обезщетения

Ако смятате, че правата Ви не са били спазени по време на пътуване и искате да получите обезщетение, най-напред се свържете с превозвача или с оператора на терминал. Ако те не изпълнят задълженията си, можете да се обърнете към националния орган, отговарящ за съответния вид транспорт. За повече информация и за подробности относно съответния компетентен орган се обадете на Europe Direct на безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11. Можете да използвате и мобилното приложение Your Passenger Rights, което ще Ви позволи да проверявате на място какви са правата Ви и как да ги предявите.
 

Грижи за здравето

Достъп до здравни грижи

Като гражданин на ЕС, ако внезапно се разболеете или претърпите злополука при посещение в друга държава от ЕС или в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, имате право да ползвате услугите на държавното здравеопазване при същите условия и на същата цена като гражданите, които се осигуряват в съответната държава. Всяка държава има свои правила за оказването на медицинска помощ в обществени здравни заведения. В някои държави лечението е безплатно или трябва да заплатите само част от разходите. В други трябва да заплатите пълната цена и след това да поискате да Ви възстановят разходите. Затова пазете всички фактури, рецепти и касови бележки, за да можете да поискате да Ви възстановят разходите в държавата, в която сте на посещение, или ако не успеете — когато се върнете у дома.

Европейската здравноосигурителна карта доказва, че сте осигурени в държава от ЕС. Тя е безплатна и можете да я получите от Вашата национална здравноосигурителна институция. Tя опростява процедурите и помага за ускоряване на възстановяването на разходите. Някои държави слагат европейската карта на обратната страна на националната карта, а други издават отделни карти. Мобилното приложение European Health Insurance Card предоставя информация за телефоните за спешна помощ, лечението, разходите и начините за възстановяване на разходи.

Пътническа застраховка

Европейската здравноосигурителна карта не заменя пътническата застраховка, тъй като не покрива частните здравни грижи или разходите като тези за репатриране или за спасителни операции в планините в ски курорти. За да се осигурите срещу подобни рискове, можете да си направите пътническа застраховка.

Лекарства

Рецептите от Вашия лекар са валидни във всички държави от ЕС, но е добре да проверите дали предписаните лекарства са разрешени за продажба и могат да бъдат намерени в държавата, която смятате да посетите. Поискайте рецепта, която е валидна в чужбина (трансгранична рецепта). Тя помага на фармацевтите да изпълнят дадена рецепта, защото съдържа ясна информация за лекаря, издал рецептата, за пациента и за предписания продукт, включително неговото общоприето име и неговата търговска марка, както и необходимото количество и доза.

Имунизация

По принцип за пътуване в ЕС не се изисква имунизация. Подобни изисквания или препоръки съществуват обаче за някои отвъдморски територии на ЕС. Проверете за това при личния си лекар, преди да тръгнете на път.

Вода за къпане

За водата за къпане в ЕС са въведени строги стандарти с цел защита на здравето на къпещите се и опазване на околната среда. Като цяло качеството на водата на 21 000-те места за къпане в ЕС остава високо: над 95 % от тези места отговарят на минималните стандарти за качество на водата, а 83 % отговарят на по-строгия стандарт „отлично“.  На местата за къпане има официални символи с информация за качеството на водата.
 

Часови пояси

Лятно часово време

Лятното часово време в ЕС започва на 26 март 2017 г., когато стрелките ще бъдат преместени с един час напред, и приключва на 29 октомври 2017 г., когато те ще бъдат върнати с един час назад.
 

Комуникация

Езици

Европа е богата на езици. Повечето от тях принадлежат към германското, романското, славянското, балтийското и келтското езиково семейство. ЕС има 24 официални езика, но съществуват още много други регионални и малцинствени езици.

Над половината европейци твърдят, че могат да проведат разговор на поне един език, различен от техния майчин език, а една четвърт казват, че могат да говорят поне два чужди езика. Наслаждавайте се на възможността да използвате езиковите си умения, когато пътувате в Европа. Дори няколко фрази на местния език, когато говорите с местните хора, ще бъдат оценени. Ето как можете да кажете „благодаря“:

Български: Благодаря                                       Ирландски: Go raibh maith agat (Громахгът)
Хърватски: Hvala (Хвала)                                  Италиански: Grazie (Грацие)
Чешки: Děkuji (Дьекуи)                                      Латвийски: Paldies (Палдиес)
Датски: Tak (Так)                                                 Литовски: Ačiū (Ачю)
Нидерландски: Bedankt (Беданкт)                  Малтийски: Grazzi (Граци)
Английски: Thank you (Тенк ю)                        Полски: Dziękuję (Дженкуйе)
Естонски: Aitäh (Айта)                                        Португалски: Obrigado (Обригадо)
Фински: Kiitos (Киитос)                                      Румънски: Mulțumesc (Мулцумеск)
Френски: Merci (Мерси)                                     Словашки: Ďakujem (Джакуйем)
Немски: Danke (Данке)                                      Словенски: Hvala (Хвала)
Гръцки: Efkaristo (Евхаристо)                           Испански: Gracias (Грасиас)
Унгарски: Köszönöm (Кьосьоньом)                 Шведски: Tack (Так)

Мобилни телефони

Правилата на ЕС доведоха до значително понижаване на разходите за използване на мобилни телефони и интелигентни устройства в чужбина, като определиха лимити за цените. Цените за роуминг повиквания, текстови съобщения и данни намаляха с 80% от 2007 г., а роумингът на данни е с до 91% по-евтин, отколкото през 2007 г. Когато пресичате граница в ЕС, трябва да получите от Вашия мобилен оператор текстово съобщение с информация за цената за изходящи и входящи повиквания, за текстови съобщения и за интернет в държавата, в която сте влезли. За да бъдете предпазени от прекалено високи сметки за пренос на данни в роуминг, стойността на обема на данните, които можете да изтеглите на Вашето мобилно устройство, е ограничена в целия свят до 50 евро или до лимита, за който сте се договорили с Вашия мобилен оператор. Когато достигнете 80% от този лимит, трябва да получите предупреждение.

Роумингът ще поевтиня още от април 2016 г., тъй като операторите могат да събират само малка такса в допълнение към цените на вътрешния пазар: до 0,05 EUR на минута за повикванията, 0,02 EUR на изпратено текстово съобщение и 0,05 EUR на мегабайт данни (без ДДС).

От 15 юни 2017 г. няма да има такси за роуминг при пътуване в ЕС. При пътуване в ЕС ще плащате същата цена за повиквания, текстови съобщения и пренос на данни, както у дома.

Пощенски марки

Пощенските марки могат да се използват само в държавата, в която са закупени, дори когато стойността им е в евро.

Електроенергия

В цяла Европа се използва променлив ток с напрежение 220—240 волта. Ирландия, Кипър, Малта и Обединеното кралство имат четвъртити триполюсни контакти, но като цяло всички останали държави в ЕС имат двуполюсни контакти. Тези двуполюсни контакти може да се различават помежду си, но по принцип би трябвало навсякъде да можете да използвате електрически уреди с щепсели с две крачета. Адаптери обикновено могат да се закупят на летищата и в туристическите курорти.
 

Развлечения

Европа е изключително богата на развлечения и забележителности. За идеи и информация за всички държави посетете уебсайта за европейските туристически дестинации (visiteurope.com) или уебсайтовете на официалните национални туристически организации на всяка държава от ЕС.

ЕС подкрепя и допринася за много културни проекти и събития в Европа всяка година, включително определянето на столица на културата на Европа. ЕС подпомага финансирането на изложби и прояви, посветени на културното наследство на избраните градове, и привличането на широк кръг творци и изпълнители от цяла Европа.

Баският град Доностия-Сан Себастиан на Бискайския залив в Северна Испания и мултикултурният град Вроцлав в Силезийските низини в Полша бяха европейските столици на културата през 2016 г. Орхус, датският динамичен университетски град в Ютланд, и Пафос, с археологическите си находки по югозападния бряг на Кипър, са столици на културата през 2017 г.
 

Домашни любимци

Пътуването с куче, котка или пор е лесно с паспорта за домашни любимци на ЕС, който може да Ви бъде издаден от всеки ветеринар. Всички кучета, котки и порове трябва да имат паспорт и за да могат да бъдат идентифицирани, животните трябва да имат електронен микрочип или ясно четлива татуировка, поставена преди юли 2011 г. Те трябва да бъдат ваксинирани против бяс, а подробностите за това трябва да бъдат вписани в техния паспорт. Ваксинацията трябва да се извърши след поставянето на татуировката или на микрочипа.

Кучетата трябва да бъдат третирани против тения от ветеринар, преди да пътуват до Ирландия, Малта, Обединеното кралство и Финландия. Информацията за това третиране трябва да фигурира в паспорта на животното и то може да пътува между 1 и 5 дена, след като е било третирано.

Паспортът на ЕС за домашни любимци е само за кучета, котки и порове. Ако искате да пътувате с други домашни любимци, като например зайци, птици или гризачи, потърсете информация от Вашия ветеринар.
 

Ако нещата се объркат

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

За връзка със службите за спешна помощ във всяка държава от ЕС и от всеки телефон, стационарен или мобилен, наберете безплатно 112.

Загубени или откраднати вещи

За всички случаи на кражба сигнализирайте на местната полиция. Когато предявявате застрахователен иск или иск за обезщетение, трябва да приложите полицейския доклад. Незабавно анулирайте всички изгубени или откраднати дебитни или кредитни карти. Ако откраднат паспорта Ви, сигнализирайте за това на консулството или посолството на Вашата държава и на полицията. Не забравяйте, че ако сте извън ЕС, можете да получите помощ от консулството или посолството на всяка друга държава от Съюза, ако Вашата няма представителство там, където се намирате.

 

Текст и илюстрации: Европейска комисия, брошура "Пътуване в Европа 2016—2017 г."

Camping.bg