Резерват Камчия

17.06.2019
Резерват Камчия

Резерват Камчия се намира при долното течение на река Камчия, недалеч от курортите Камчия (1 км.) и Шкорпиловци (6 км.) и на около 25 км. южно от Варна.

Местността е обявена като резерват през 1951 г., а през 1977 г. е включена към програмата на ЮНЕСКО "Човек и биосфера" за опазване на най-представителните екосистеми на планетата. Особено ценни за резервата са лонгозните гори по долното течение на реката.

Тук се намира най-голямата в България вековна крайречна гора, наречена Лонгоз. Най-характерно за лонгозната гора са периодичните заливания, които са свързани с промените в нивото на река Камчия. 

В горите и блатата на резерват „Камчия” се срещат 245 вида висши растения. Тук може да видите три вида костенурки - обикновена блатна, шипоопашата и шипобедрена сухоземна. Водите са дом на 39 вида риби, от които преобладаващи са семейство Шаранови. В резервата се размножават и редки видове птици за България и Европа - черен щъркел, малък креслив орел, сокол орко и др. Тук са установени 258 вида птици, което представлява 66% от видовото многообразие в България. През Резерват Камчия минава миграционният път Via Pontica.

Резерватът е подходящ за пешеходни разходки и разходки с туристически корабчета, каяци и водни колела. Разходките пеша трябва да се извършват единствено по маркираните пътеки и при спазване на  посочените правила. Истинско приключение са разходките с лодка по реката в зелените тунели на дърветата, в гъстите гори и между висящите лиани. Ще може да наблюдавате риби, костенурки, птици и други горски обитатели, а ако имате късмет, може да срещнете и някои по-едри бозайници като диви свине, елени, сърни, лисици и др.

В близост до резерват Камчия може да отседнете в къмпинг Шкорпиловци.