Община Батак въведе такси за свободно къмпингуване, но се отказа да ги събира

На територията на Община Батак се намират едни от най-привлекателните места за къмпингуване във вътрешността на страната ни. Всяко лято хиляди любители на къмпинга почиват с палатки, каравани и кемпери в горите и на бреговете на язовирите Батак, Голям Беглик, Широка поляна и Тошков чарк.

Във връзка информация, появила се наскоро в социалните мрежи и медиите, че на територията на общината свободното къмпингуване се заплаща, екипът ни се свърза с представител на местната власт за коментар, както и проучи детайлно местното законодателство. 

Таксите за свободно къмпингуване са дефинирани в чл.48, ал.1, т.24 от общинската Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

Въвеждането на таксите става по предложение на кмета на Батак Петър Паунов. Той го обосновава с "големите количества отпадъци" оставяни от къмпингуващите и разходите на общината за осигуряване на съдове за смет и съответно извозването им до депото в Пазарджик. Любопитно е, че по този начин записано, задължението за заплащане на такси за палатки, каравани и кемпери се отнася за цялата територия на общината, без значение собствеността и предназначението на земята.

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е в сила от началото на 2017-та, но конкретно тази разпоредба за таксите за свободно къмпингуване е приета с решение от януари 2018 година.

Преглеждайки и други нормативни актове на Община Батак попаднахме и на изрична разпоредба забраняваща разполагането на палатки върху обществени места без разрешение от кмета на съответното населено място. Тя е записана в приетата през 2003 г. Наредба за обществения ред и поддържане на чистотата, като за нарушението й е предвидена глоба в размер от 50 до 200 лв. При повторно нарушение размерът на глобата се увеличава в диапазона 200 - 500 лв.

От друга страна обаче, поддържаният от Община Батак и промотиращ местните забележителности и туризма уебсайт visitbatak.bg рекламира свободното къмпингуване чрез следното послание: "Бреговете на повечето язовири са слабо застроени с хотели и спокойствието на дивата природа привлича много любители на къмпингуването на открито".

Нещо повече: в същият сайт има специална секция "Къмпинг" в главното меню "Какво да правя?", в която се изреждат четирите от известните язовири в района, като подходящи и привлекателни за къмпингуване - Голям Беглик, Батак, Широка поляна и Тошков чарк.

Всеки от язовирите има подстраница, в която наред с кратко описание за него са посочени и препоръчвани дейности и занимания, които могат да бъдат атрактивни за туристите. И четирите язовира са посочени като подходящи и съответно препоръчвани за къмпингуване. Има и карти на язовирите с отбелязи подходящите зони за различни видове занимания на открито. Ето например картата на яз. Широка поляна:

На картата са отбелязани три зони за къмпинг с палатки и пет зони за къмпинг с каравани и кемпери.

В разговор по телефона на 13 август от Община Батак специално за Camping.bg потвърдиха, че таксите от 2 до 5 лв. на ден от "свободно къмпингуващи туристи" се събират. При повторния ни разговор на 14 август обаче, същият общински служител ни информира, че събирането на таксите е отменено. Очакват въпросът да бъде регламентиран за следващата година. Увериха ни, също така, че няма и да се налагат глоби за свободно къмпингуване това лято и всеки турист е добре дошъл да къмпингува на територията на общината.

Веселин Вълев
Camping.bg