Търси се парцел за проектиране на нов къмпинг

Четвъртото издание на конкурса за студентски проекти за изграждане на къмпинг стартира с избор на терен.


В тазгодишното издание на организирания от Camping.bg и Лесотехнически университет конкурс отново ще дадем на бъдещите ландшафтни архитекти да работят върху реално планиран за къмпинг терен. За целта откриваме процедурата по събиране на предложения от всички заинтересовани.

Ако сте собственик или наемател на недвижим имот на територията на България с площ между 10 и 30 дка, който считате, че е подходящ за изграждане на къмпинг и искате да видите варианти за развитието му като такъв, свържете се с нас до 10.02.2023 г.

Какво следва да ни изпратите:

  • Скица на имота, в която е нужно да се види идентификатора му (със заличени лични данни на собственика);
  • Геодезическо заснемане на имота (в .dwg формат);
  • Актуални снимки на терена и района около него;
  • Конкретни изисквания от възложителя, с които студентите да се съобразят (напр. да преобладават местата за каравани или тези за палатки, самите места да се оформят с точно определни растителни видове, или да има басейн/игрище за конкретен спорт, детска площадка, ресторант и т.н.).
     

Екип от представители на Camping.bg и Лесотехнически университет ще избере от всички предложения един терен, по който студенти от университета ще работят. Готовите студенски проектите ще бъдат предварително селектирани от преподаватели и представени публично в портала www.camping.bg, като всеки любител на къмпинг туризма ще има възможност да ги разгледа, коментира и оцени. Авторите на проектите получили най-високи оценки ще бъдат отличени с грамоти от Camping.bg и Лесотехнически университет.
 

Очакваме предложенията ви за терени.

Победителите в конкурса от 2022 г. за къмпинг "Волност" може да видите ТУК

Победителите в конкурса от 2021 г. за термален къмпинг "Овощникът" може да видите ТУК

 

Camping.bg

 

Следвайте  Camping.bg  в: