Camping.bg представи становище за облекчаване категоризацията на къмпинги

11.06.2019
Camping.bg представи становище за облекчаване категоризацията на къмпинги

Вчера изтече срокът за обществено обсъждане на проекта на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията. Тя е изготвена от Министерство на туризма и предстои да се гласува от Министерски съвет.

Проектът на новата наредба почти изцяло повтаря действащите към момента правила и изисквания за категоризация на къмпинги в България. Предложенията, които екипът на Camping.bg подготви и изпрати до Министерство на туризма засягат 9 от изискванията към изграждане на къмпинги и бунгала. Нашите виждания са, че изискванията за къмпинги с 1 звезда трябва да се намалят, а тези за 2 и 3 звезди да се диференцират повече. Така къмпингите от категория 1 звезда ще предлагат базови условия - висока хигиена, сигурност, уют и т.н., докато тези с 3 звезди следва да се доближават по-скоро до категория "лукс".

Действащата в момента Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения беше приета през лятото на 2015-та година. Тогава Camping.bg изпратихме становище, подкрепено и от собственици и управители на къмпинги. Становището ни беше взето предвид от министерството и мнозинството от предложенията ни бяха отразени в наредбата.

Надяваме се, че Министерство на туризма и този път ще вземе предвид мнението ни, за да подпомогне изграждането на нови къмпинги в България. 

Camping.bg

препоръчани новини

Globe-Traveller са представени вече и на българския пазар

Globe-Traveller са представени вече и на българския пазар

Марката Globe-Traveller е на пазара от 2009 година. За това кратко време тя успя да си изгради име на един от добрите...

Camping.bg издаде Къмпинг карта на България 2019

Camping.bg издаде Къмпинг карта на България 2019

Излезе от печат новото издание на Къмпинг карта на България. Тя съдържа информация за 22 избрани български...