Рилски манастир

Рилски манастир

26.06.2015

Рилският манастир - най-големият, популярен и посещаван манастир в страната. Светата обител, сгушена под отвесните скали на планината изглежда като крепост отвън - високи стени, големи железни порти. Наоколо високи борове и скални очертания...

Виж повече....
12