Нова Наредба за изискванията към къмпингите и реда за категоризирането им

12.05.2015
Нова Наредба за изискванията към къмпингите и реда за категоризирането им

На 8 май на сайта на Министерство на туризма бе публикуван за обществено обсъждане проекта на нова „Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията“ и приложения към нея. Тя се основава на новия Закон за туризма от март 2013 г. и съгласно него трябваше да бъде приета най-късно до края на юни същата година. С проекта на тази наредба в България за първи път се регламентират условията, на които трябва да отговарят апартаментните туристически комплекси, хостелите и апартаментите за гости. В нея са включени и конкретни условия за изграждането и функционирането на бунгала и къмпинги.

Понастоящем функционирането на къмпингите и бунгалата като места за настаняване на туристи е регламентирано в „Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения“. Тя беше приета на основание отменения вече Закон за туризма и влезе в сила в началото на 2005 г. В проекта на новата наредба не е изрично записано, че отменя настоящата, но това се предполага. Условията на двете до голяма степен се препокриват, но също така имат и значителни различия.

Така например, настоящата наредба регламентира две категории къмпинги, съответно една и две звезди, докато в проекта на новата е заложено къмпингите да бъдат категоризирани в 1, 2 и 3 звезди. Същото важи и за бунгалата, които макар и да се разглеждат паралелно с къмпингите, се категоризират по отделни критерии. Остава сходна процедурата за категоризация на къмпингите – извършва се от кмета на общината. За сметка на това пък удостоверението за определената категория на обекта ще е със срок 5 години (в синхрон със Закона за туризма), а не както по досега действащата наредба - безсрочно.

Нещото, което прави впечатление в новите текстове е включването на понятието „кемпер“, което е използвано многократно. И докато “къмпинг” и “каравана” имат своите легални определения в допълнителните разпоредби на Закона за туризма, то дефиниция за “кемпер” в българското законодателство няма.

Друг момент, който ярко се откроява в новата наредба е въвеждането на размери на „къмпингова единица“ (чието правно определение също липсва). Къмпинговите единици за настаняване и на палатки, и на каравани са с еднакви размери – 50 кв.м., 40 кв.м. и 32 кв.м. съответно за категория 3, 2 и 1 звезди. Освен всичко, в изискванията е записано, че площта на къмпинг единицата е: „1.5 м. отстояние от границата на всяка каравана или палатка, 3 м. отстояние от съседна сграда, 2 м. отстояние от вътрешен път, 10 м. от лицевата страна“ (т. 28 от Раздел VІІ.1.). Възниква следният въпрос: ако една къмпинг единица е с площ 32 кв. м. размерът ѝ по всяка вероятност ще е 4 х 8 метра. Как да поставим на тази площ кемпер или каравана и да оставим изисканите отстояния, съответно по 1.5 метра от двете страни (общо 3 метра) от общата ширина от 4 метра и 2 м. откъм пътя при обща дължина 8 м.? Единственото, за което групата на караванерите може да бъде щастлива, е въвеждането на задължително изискване за водоснабдяване и електрифициране на всяка къмпинг площ, което предвижда включително контакти за електрически самобръсначки и мобилни устройства. Необходимо ли е обаче собствениците на къмпинги да инвестират в инфраструктура за електрифициране на 100% от местата, при положение, че много от почиващите на палатка не ползват ток?

Новата наредба включва и задължително изискване за изграждане на вътрешна пътна и алейна мрежа за всички категории къмпинги. Пропуск на нормотворците обаче е, че не са определили конкретни размери за широчината на алеите, което може да доведе до невъзможност на кемперите и караваните да маневрират в къмпинга, особено ако той е по-малък.

Недобре обмислените изисквания в проекта на наредбата са много и трудно биха били подложени на индивидуален анализ. Общото впечатление от проекта обаче е, че наредбата отново няма да постигне основното обявено намерение на Министерството - да улесни категоризацията, за да се даде възможност за развитие на дребното предприемачество и да се преустанови изграждането на нерегламентирани къмпинги в защитени територии. Въведените задължителни изисквания за трите категории (изграждане на пътища, паркинги, инфраструктура и постройки) сериозно затрудняват изграждането на екосъобразни, малки и семейни къмпинги на предпочитаните от туристите места - сред природата край водоеми, около хижи или в природни паркове.

Срокът за внасяне на становища по новата наредба е 14 дневен, т.е. до 22 май 2015 г. Екипът на Camping.Bg работи вече по анализ на предложените разпоредби и ще внесе официално становище в министерството.

препоръчани новини

Къмпинг пътеводител на България номиниран в Годишните награди в туризма 2020

Къмпинг пътеводител на България номиниран в Годишните награди в туризма 2020

Единственото в България издание посветено на къмпинг туризма е сред номинираните в конкурса Годишни награди в туризма...

Близо 1000 избраха корицата на новия Къмпинг пътеводител на България за 2021 г.

Близо 1000 избраха корицата на новия Къмпинг пътеводител на България за 2021 г.

Корицата със снимка от къмпинг Къпиновски манастир беше избрана от аудиторията на Camping.bg за корица на...