Съдът: Общините нямат право да забраняват дивото къмпингуване

07.09.2017
Съдът: Общините нямат право да забраняват дивото къмпингуване

Върховният административен съд (ВАС) е излязъл с окончателно решение, че дивото къмпингуване не е незаконно. Проверка на Camping.bg установи, че с решение на ВАС окончателно се отменя норма на Община Бяла, с която се забранява разполагането на кемпери, каравани и палатки извън категоризираните къмпинги. Според съда, чл. 64а от Наредба №1 за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата и безопасността на територията на Община Бяла, приет през 2015 г. е незаконосъобразен. Паралелно със забраната е въведена и глоба за нарушаващите я: глоба в размер от 100 до 200 лв. при първо нарушение и от 300 до 500 лв. при второ и всяко следващо.

Още след приемането на тази забрана през 2015 г. е обжалвана от граждани. Делото се води пред Административен съд Варна, който постановява решение на 21.10.2015 г., с което отменя забраната като незаконосъобразна. С решението си от 20.06.2017 г. Върховният административен съд окончателно потвърждава решението на съда от Варна, като излага и интересни доводи в защита на него.

Основният мотив на съда да отмени забраната е, че "не е допустимо с Наредба на Общински съвет да се въвежда забрана за осъществяване на определени действия, които не са забранени по силата на закон или подзаконов нормативен акт". Т.е. ако дивото къмпингуване не е забранено в закон или подзаконов нормативен акт, то органите на местната власт нямат право да налагат такава. Не могат единствено да доуредят отношения, които са уредени вече от закона.

Друг довод на съда е, че "всеки собственик на имот на територията на Република България има възможност при наличието на желание и законова възможност, чрез подходящи средства да ограничи достъпа на трети лица до имота си, да следи за спазването на това ограничение и съответно да търси защита на правата си при констатирани нарушения".

Важен мотив е и констатацията на ВАС, че общинските и държавните имоти следва по конституция и по закон да бъдат достъпни за всяко лице намиращо се на територията на Република България като гражданин, като гост или под друга занонна форма.

Това решение на съда напрактика отваря вратата за обжалване и съответно "падане" на забраните за диво къмпингуване на всички останали общини в България. Както вече ние от Camping.bg сме писали, такива забрани има в почти всички морски общини, както и в някои от вътрешността на страната.

Снимка: официална интернет страница на Община Бяла

Camping.bg

препоръчани новини

Новата California 7 Concept - световна премиера (видео)

Новата California 7 Concept - световна премиера (видео)

Volkswagen Лекотоварни автомобили представя световната премиера на своя концептуален модел California CONCEPT...

Camping.bg отговаря на кмета на Царево

Camping.bg отговаря на кмета на Царево

В интервю за Радио "Фокус" от 11.08.2023 г. по темата за караваните на къмпинг "Якото място"...