Победителите в Конкурса за студентски къмпинг проекти 2021

Второто издание на организирания от Camping.bg и Лесотехнически университет София конкурс за студентски проекти за изграждане на къмпинг приключи. 

Тази година конкурсът започна още през зимата, като първо избрахме реално предвиден за изграждане на къмпинг терен. Той е с наименование ОвощниКът - Термален Къмпинг и се намира до с. Овощник (Казанлък) на площ от близо 18 000 кв.м., в непосредствена близост до река Тунджа. Има концесия за минерална вода с температура 45°C. В него ще бъдат изградени открити минерални басейни, зони за кемпери и каравани, палатки и бунгала, зона за кучета, огнища, ресторант, детска площадка и много зеленина.

Анкетата за оценка беше отворена за гласуване от 23 юли до 15 август 2021 г. Гласувалите бяха близо три пъти повече от предходната година - 289 души дадоха своите оценки за 15-те студентски проекта. Всеки от тях беше представен с име на автора, визуализация и линк за разглеждането му в цялост, кратка рецензия от д-р Шахънов и полета за оценка и коментар. Оценяването им беше по три критерия: "Удобство на къмпинг местата", "Оформяне с растителност" и "Площи за отдих, игри и спорт".

Съвместната комисия от представители на Camping.bg и Лесотехнически университет обработи резултатите от гласуването, като използва метод на оценка базиран на сбора на точките получени за всеки проект в съответната категория, съотнесен към броя на гласовете за него. 

Авторите на проектите получили най-високи оценки по всеки от трите критерия са:
 

Категория "Удобство на къмпинг местата"

1 място: Дария Кушкиева - 2,575 т.

2 място: Ванина Динкова - 2,530 т.

3 място: Цвети Горнишка - 2,396 т.

 

Категория "Оформяне с растителност"

1 мястоВанина Динкова - 2,623 т.

2 мястоДария Кушкиева - 2,539 т.

3 мястоЦвети Горнишка - 2,385 т.

 

Категория "Площи за отдих, игри и спорт"

1 мястоВанина Динкова - 2,526 т.

2 мястоДария Кушкиева - 2,484 т.

3 мястоЦвети Горнишка - 2,3 т.


Печелившите проекти може да разгледате тук:

Ванина Динковаhttps://bit.ly/3i0kPuF
Дария Кушкиеваhttps://bit.ly/3iC1gI3
Цвети Горнишкаhttps://bit.ly/2TrFSg7
 

Всички призьори ще получат специални грамоти от Camping.bg и Лесотехнически университет.

Екипът на Camping.bg изразява благодарност към всички отделили от свободното си време да гласуват в анкетата.

Желаем на студентите успешна професионална кариера и много проектирани къмпинги!

 

Camping.bg