Победителите в Конкурса за студентски къмпинг проекти 2022

Третото издание на организирания от Camping.bg и Лесотехнически университет София конкурс за студентски проекти за изграждане на къмпинг приключи. 

И тази година конкурсът започна още през месец януари, като първо избрахме реално предвиден за изграждане на къмпинг терен. Той е с наименование "Волност" и се намира до с. Староселец, близо до гр. Провадия, на площ от над 20 000 кв.м. В него ще бъдат обособени зони за кемпери и каравани, палатки и бунгала, ресторант, детска площадка и много зеленина.

Анкетата за оценка беше отворена за гласуване от 11 юли до 12 август 2022 г. В гласуването взеха участие близо 200 фенове на къмпинг туризма. Всеки студентски проект беше представен с име на автора, визуализация и линк за разглеждането му в цялост, кратка рецензия от д-р Шахънов и полета за оценка и коментар. Оценяването им беше по три критерия: "Удобство на къмпинг местата", "Оформяне с растителност" и "Площи за отдих, игри и спорт".

Съвместната комисия от представители на Camping.bg и Лесотехнически университет обработи резултатите от гласуването, като използва метод на оценка базиран на сбора на точките получени за всеки проект в съответната категория, съотнесен към броя на гласовете за него. 

Авторите на проектите получили най-високи оценки по всеки от трите критерия са:
 

Категория "Удобство на къмпинг местата"

1 място: Весела Славева - 2.720 т.

2 място: Николета Доцева - 2.232 т.

3 място: Валентин Парчелийски - 2.094 т.

 

Категория "Оформяне с растителност"

1 място: Весела Славева - 2.678 т.

2 място: Бистра-Дона Кондузова - 2.222 т.

3 място: Николета Доцева - 2.045 т.

 

Категория "Площи за отдих, игри и спорт"

1 място: Весела Славева - 2.661 т.

2 място: Николета Доцева - 2.074 т.

3 място: Боряна Горянова - 2.040 т.

 
Печелившите проекти може да разгледате тук:

Весела Славеваhttps://bit.ly/3NST3N9
Николета Доцеваhttps://bit.ly/3IrGQhx
Валентин Парчелийскиhttps://bit.ly/3Is8YRr
Бистра-Дона Кондузова: https://bit.ly/3P1RSMY
Боряна Горянова: https://bit.ly/3c26UU0
 

Всички призьори ще получат специални грамоти от Camping.bg и Лесотехнически университет.

Екипът на Camping.bg изразява благодарност към всички отделили от свободното си време да гласуват в анкетата.

Желаем на студентите успешна професионална кариера и много проектирани къмпинги!

 

Camping.bg

 

Следвайте  Camping.bg  в: