Победителите в Конкурса за студентски къмпинг проекти 2023

Четвъртото издание на организирания от Camping.bg и Лесотехнически университет София конкурс за студентски проекти за изграждане на къмпинг приключи. 

Конкурсът започна още през месец в самото начало на годината, като първо избрахме реално предвиден за изграждане на къмпинг терен. Той е с наименование "Душанци" и се намира в едноименното село, близо до гр. Пирдоп, Софийска област. Теренът е с площ от 10 000 кв.м., в близост е до асфалтов път. Покрай него минава коритото на река Тополница, която идва от близкия язовир Душанци. В имота има стари сгради и басейн, които ще се използват в проекта за бъдещия къмпинг.

В района на с. Душанци има разнообразие от атракции - природни и исторически. Природата е атрактивна за туризъм - гористи хълмове и водни басейни, близост до главен път - Подбалканския. Град Копривщица е на пешеходно разстояние през гората.

Анкетата за оценка беше отворена за гласуване от 10 юли до 6 август 2023 г. В гласуването взеха участие над 350 почитатели на къмпинг туризма. Всеки студентски проект беше представен с име на автора, визуализация и линк за разглеждането му в цялост, кратка рецензия от доц. д-р Шахънов и полета за оценка и коментар. Оценяването им беше по три критерия: "Удобство на къмпинг местата", "Оформяне с растителност" и "Площи за отдих, игри и спорт".

Съвместната комисия от представители на Camping.bg и Лесотехнически университет обработи резултатите от гласуването, като използва метод на оценка базиран на сбора на точките получени за всеки проект в съответната категория, съотнесен към броя на гласовете за него. 

Авторите на проектите получили най-високи оценки по всеки от трите критерия са:
 

Категория "Удобство на къмпинг местата"

1 място: Елица Цветкова - 2.343 т.

2 място: Кристиян Стоянов - 2.203 т.

3 място: Елис Басриева - 1.962 т.

 

Категория "Оформяне с растителност"

1 мястоЕлица Цветкова - 2.408 т.

2 място: Десислава Мирчева - 2.085 т.

3 място: Кристиян Стоянов - 2.066 т.

 

Категория "Площи за отдих, игри и спорт"

1 мястоЕлица Цветкова - 2.357 т.

2 място: Кристиян Стоянов - 2.125 т.

3 място: Десислава Мирчева - 2.000 т.

 

Печелившите проекти може да разгледате тук:

Елица Цветкова: ЛИНК
Кристиян Стоянов: ЛИНК
Десислава Мирчева: ЛИНК
Елис Басриева: ЛИНК
 

Призьорите ще получат специални грамоти от Camping.bg и Лесотехнически университет.

Екипът на Camping.bg изразява благодарност към всички отделили от свободното си време да гласуват в анкетата.

Желаем на студентите успешна професионална кариера и много проектирани къмпинги!

 

Camping.bg

 

Следвайте  Camping.bg  в: