Монтират камери срещу свободно къмпингуване по морето?

Да се монтират камери на популярните за свободно къмпингуване места по Черноморието. Това е предложил Стоян Стоянов от сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ към МВР на среща в Министерството на околната среда и водите състояла се тази седмица. Камерите следва да бъдат монтирани от Регионалните инспекции по околна среда и води във Варна и Бургас, както и от местните общини. Според Стоянов е добре районните управления, регионалните инспекции и общинските служители да организират превантивен контрол – преди поставянето на караваните, още през пролетта, защото през лятото те вече са на плажа и е много по-трудно полицията да вземе мерки. Според експертите от сектора е добре да се организира разяснителна кампания преди началото на сезона за това какви са изискванията и забраните в законодателството.

Срещата е била по инициатива на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов и на нея са присъствали още и представители на „Национална служба за защита на природата“, РИОСВ във Варна и Бургас, Националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, както и на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Участниците в срещата са обсъдиха проблемите със свободното къмпингуване, което срещат контролните органи в системата на МОСВ. По отношение на паркирането в зони с дюни директорът на РИОСВ – Варна Ерджан Ебатин съобщи, че с община Шабла търсят вариант за обособяване на терен, където да спират превозните средства на плажуващите. По Северното Черноморие през миналия летен сезон са издадени над 70 акта за установяване на административни нарушения. Директорът на РИОСВ – Бургас Павел Маринов добави, че сериозен проблем е и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Директорът на дирекция „Правна“ в МОСВ Михаела Доцова припомни, че по отношение на отпадъците правилото е, че замърсителят плаща.

В МОСВ вече е изготвен правен анализ за правомощията на отделните звена според нормативната база. „Нека е ясно при всяко нарушение кой за какво отговаря и къде какви законови промени са нужни“, заявява министър Попов. Основната цел според него е да не се строи, копае и извършва търговска дейност върху дюните по Черноморието, да се опазят националните паркове от набезите на мотоциклети, АТВ и моторни шейни, както и резерватите и ценните местообитания.

Според директорите на националните паркове бариери на пътищата, които водят в защитените територии, спират автомобилите ефективно. Сериозен е проблемът обаче с контрола на двуколесните моторни превозни средства, АТВ и моторните шейни във високите части с надморска височина над 1500 до 2500 м. Другите проблеми по отношение на контрола от страна на парковата охрана са свързани с бракониерството и иманярството, за което е необходимо да се подобрят механизмите за взаимодействие с органите на МВР и Изпълнителната агенция по горите.

Работата по създаване на координационен механизъм ще продължи като в процеса ще бъдат включени представители и на други отговорни институции като МРРБ, Министерството на туризма, областните управители на Добрич, Варна и Бургас и общините, на чиито територии са защитените обекти.

 

Веселин Вълев
Camping.bg

Източник и снимка: МОСВ

 

Следвайте  Camping.bg  в: