Устройство на къмпинги в България

Устройство на къмпинги в България

наличен
Арт. номер: 00000003
The price includes VAT
Устройство на къмпинги в България

"УСТРОЙСТВО НА КЪМПИНГИ В БЪЛГАРИЯ. Основни аспекти на планирането и проектирането."

© Автор гл. ас. д-р Веселин Шахънов - ландшафтен архитект

© Издателство “Авангард Прима”, София, 2022

ISBN 978-619-239-767-8

 

В книгата се разглеждат специфични въпроси, свързани с къмпинг туризма. Първото, което прави впечатление е, че къмпингът като туристически обект в България не е толкова популярен, в сравнение с държавите от западна Европа и не е причислен към групата на специализираните форми на туризъм. От друга страна, се установява, че потенциалът за развитието на къмпинг туризъм у нас е голям, а ползите от тази дейност са много. Поради тази причина обект на изследване в настоящия труд е именно къмпингът. Разглеждат се историята и развитието му като туристически обект, опитът в чужбина, както и състоянието на къмпингите у нас. Анализират се основни аспекти и особености при планирането и проектирането на този вид обекти: структура и съдържание на къмпинга; профил на къмпинг-туриста; ползите и вредите от къмпингите за средата и човека; потенциал на средата за изграждане; нормативна уредба и изисквания. Целта на настоящото изследване се състои именно в изясняване на необходимата основа за създаване на план за развитие на къмпингите в България, както и конкретни насоки, правила и стандарти за тяхното проектиране.